Rioolheffing

Iedereen die direct of indirect afvalwater via de riolering af laat voeren betaalt rioolheffing. Van deze inkomsten vernieuwen en onderhouden we de riolering.

Kwijtschelding aanvragen Automatische incasso regelen

Tarieven rioolheffing 2024

Soort Kosten
Basistarief € 212,64
Bij verbruik boven 300 m3 afvalwater Toeslag op het basistarief van € 99,36 voor elke volgende 100 m3

Extra uitleg kosten

De rioolheffing gaat uit van een verbruik van 300 m3 afvalwater per jaar. Is in het verbruiksjaar meer dan 300 m3 afvalwater afgevoerd? U betaalt extra voor elke volgende 100 m3 afvalwater of een gedeelte daarvan.

In een woonhuis is het waterverbruik gemiddeld 50 m3 per bewoner per jaar. Het totale waterverbruik ligt in het algemeen ruim onder de 300 m3. Daaruit volgt dat er voor een woonhuis vrijwel altijd alleen het basistarief is verschuldigd.

Waar betaal ik voor?

Uit inkomsten van de rioolheffing: 

  • Beheren en onderhouden we de riolering.
  • Voorzien we in de afvoer van afvalwater.
  • Nemen we maatregelen voor de verwerking van hemel(regen)- en grondwater.

Vermindering bij verhuizing

U heeft recht op een gedeeltelijke vermindering van de rioolheffing als u: 

  • Vertrekt uit de gemeente Heemskerk. 
  • Binnen de gemeente Heemskerk bij iemand gaat wonen.

De verhuisdatum die bekend is bij het bevolkingsregister nemen we als uitgangspunt voor de vermindering. Geef dus op tijd uw verhuizing door. U krijgt vermindering voor de maanden dat u de oude woning niet meer gebruikt. Over de maand waarin u uit de gemeente vertrekt bent u de belasting nog volledig verschuldigd.

Overzicht basistarief afgelopen jaren

2021 2022 2023
€ 179,40 € 182,40 € 200,40