Rioolheffing

De gemeente beheert en onderhoudt de riolering, voorziet in de afvoer van afvalwater en treft maatregelen voor de verwerking van hemel(regen)- en grondwater. Om deze kosten te dekken wordt de rioolheffing geheven. Iedereen die direct of indirect afvalwater via de riolering af laat voeren betaalt deze rioolheffing.

Tarieven rioolheffing 2023

  • € 200,40 (basistarief).
  • Bij verbruik boven 300 m3 afvalwater: een toeslag op het basistarief van € 93,60 voor elke volgende 100 m3.

De rioolheffing gaat uit van een verbruik van 300 m3 afvalwater op jaarbasis. Als in het verbruiksjaar meer dan 300 m3 afvalwater is afgevoerd, betaalt u extra voor elke volgende 100 m3 afvalwater of een gedeelte daarvan.

In een woonhuis bedraagt het waterverbruik gemiddeld 50 m3 per bewoner per jaar. Het totale waterverbruik ligt in het algemeen ruim onder de 300 m3. Daaruit volgt dat er voor een woonhuis vrijwel altijd alleen het basistarief is verschuldigd. 

In een woonhuis bedraagt het waterverbruik gemiddeld 50 m3 per bewoner per jaar. Het totale waterverbruik ligt in het algemeen ruim onder de 300 m3. Daaruit volgt dat er voor een woonhuis vrijwel altijd alleen het basistarief is verschuldigd. 

Vermindering bij verhuizing

U hebt recht op een gedeeltelijke vermindering van de rioolheffing wanneer u vertrekt uit de gemeente of binnen de gemeente Heemskerk bij iemand gaat inwonen. De verhuisdatum, zoals deze bekend is bij het bevolkingsregister, is het uitgangspunt voor de vermindering. Het is dus van belang dat u uw verhuizing op tijd doorgeeft. U krijgt vermindering voor het aantal maanden dat u de oude woning niet meer gebruikt. Over de maand waarin u uit de gemeente vertrekt bent u de belasting nog volledig verschuldigd.

Overzicht basistarief afgelopen jaren

  2021 2022 2023
  € 179,40 € 182,40 € 200,40