Bijstand aan zelfstandigen (Bbz)

Bent u een startende ondernemer of een zelfstandige ondernemer met een tijdelijke terugval in inkomsten? Of denkt u dat u binnenkort te maken krijgt met een terugval in de inkomsten? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstandsverlening.

Het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen doet u bij gemeente Haarlem. De gemeente Heemskerk laat deze regeling namelijk uitvoeren door de gemeente Haarlem.

Let op: de aanvraag voor BBZ Q1 2022 kan pas na 14 januari worden gedaan. Hiervoor is gekozen omdat dan wordt bepaald welke coronamaatregelen dan nog gelden. Aanvragen na 14 januari gelden wel gewoon met terugwerkende kracht (dus voor héél januari). 

Aanvragen bij de gemeente Haarlem Wijzigingen melden

Voorwaarden

U kunt Bbz (besluit bijstandsverlening zelfstandigen) aanvragen als u:

 • Een bedrijf wilt starten vanuit de bijstand
  Deze ondersteuning kan al vanaf de voorbereidingsperiode gedurende een jaar. Als u een levensvatbaar ondernemersplan heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor een mogelijke lening voor bedrijfskapitaal. Ook na het eerste jaar en na het beëindigen van de bijstandsuitkering zijn er ondersteuningsmogelijkheden. Voorwaarden: uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn, u moet minimaal 1.225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 per week) in uw bedrijf werken en u kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of andere kredietverlener
   
 • Als ondernemer in tijdelijke financiële problemen zit
  U kunt in aanmerking komen voor ondersteuning periodieke uitkering in de vorm van een renteloze lening of voor bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende lening. De ondersteuning kan het totale inkomen van u en uw partner aanvullen tot het bijstandsniveau. De looptijd is maximaal twaalf maanden (soms met een verlenging). Achteraf wordt er bekeken of u de periodieke uitkering (geheel of gedeeltelijk) moet terugbetalen. Voorwaarden: uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn en u moet minimaal 1.225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 per week) in uw bedrijf werken.
   
 • 55 Jaar of ouder bent met een niet-levensvatbaar bedrijf
  U kunt in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. De periodieke uitkering vult het totale inkomen van u en uw partner aan tot het bijstandsniveau. De looptijd is maximaal twaalf maanden (soms met een verlenging van twaalf maanden). Voorwaarden: u heeft minstens tien jaar een eigen bedrijf en het bruto inkomen uit uw onderneming is lager dan de bijstandsnorm maar ten minste € 7.930,00 (bedrag voor 2019) per boekjaar. Hier vindt u de normbedragen.
   
 • Uw bedrijf wilt beëindigen
  U kunt een aanvullende uitkering krijgen tot het bijstandsniveau totdat u uw bedrijf beëindigt. De looptijd is maximaal twaalf maanden (soms met een verlenging van twaalf maanden). Voorwaarden: u heeft minimaal 1.225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 per week) in uw bedrijf gewerkt en uw bedrijf is niet levensvatbaar.