Woonhuis aan de Marquettelaan (H32)

Adres: Marquettelaan 1, 1961 JP Heemskerk
Kadastraal: D 4343

Inleiding

Het woonhuis Marquettelaan 1 staat in de dorpskom van Heemskerk. De Marquettelaan loopt vanaf de dorpskern in noordwestelijke richting, via kasteel Marquette naar de Rijksstraatweg. Het begin van de laan vormt een relatief brede lineaire as met vrijstaande villa-achtige bebouwing ter weerszijden. De openbare groenstrook met dubbele bomenrij die voor de huizen langs is aangelegd versterkt de lineaire structuur. 
De historisch stedenbouwkundige karakteristiek van de Marquettelaan met haar relatief kleinschalige villabebouwing is, afgezien van het forse grootschalige appartementencomplex aan de overzijde, relatief goed behouden gebleven. Architectuurhistorisch is er evenwel veel gewijzigd waarbij sprake is van ingrijpende ver- of nieuwbouw.
Het woonhuis Marquettelaan 1 is vrijstaand gelegen aan het begin van de laan. Aan de overzijde staat het markante, in 1914 gebouwde woonhuis Sonnevanck.
Marquettelaan 1 is gebouwd in 1937. Op de oorspronkelijke bouwtekening staat de (slecht leesbare) naam van de architect: J. Th. v.d. Aar. De woning is uitgevoerd in een zakelijke trant, met sobere en zorgvuldig gemetselde bakstenen gevels en een opvallend karakteristieke rondboog entree.
Het pand is niet gewijzigd. De schuur achter het huis werd in 1960 vergroot.

Beschrijving

Het woonhuis bezit een onregelmatig grondplan, is deels onderkelderd en opgetrokken in één bouwlaag met kapverdieping onder een zadeldak dat gedekt is met gesmoorde Verbeterde Hollandse pannen. Het linker dakvlak loopt deels door boven de aan deze zijgevel gesitueerde aanbouw. Het zadeldak heeft een licht overstek met gootklossen. De nok staat haaks op de straat. Het linker dakvlak heeft een dakkapel met een tweeruits klepraam.
De gevels zijn opgetrokken in roodkleurige grauwe baksteen in halfsteens verband. Boven het, in donkere klinkers opgebouwde, trasraam en boven de gevelopeningen zitten rollagen. Boven de entree in de voorgevel zit een rondboog.
De zijgevels worden afgesloten door een bakgoot met geprofileerde gootklossen. De bakgoot aan de rechter zijgevel wordt halverwege onderbroken door een Vlaamse Gevel.
De voorgevel heeft links een plat afgedekte, rechthoekige erker met drie gekoppelde éénruits ramen met bijbehorende éénruits glas-in-lood bovenlichten aan de voorzijde en bijbehorende éénruits ramen met éénruits glas-in-lood bovenlichten als zijlichten.
Rechts in de gevel zit een, enigszins verdiept gelegen, rondboogentree. Rondom de paneeldeur zit een rondboog met glas-in-lood. Links van de entree zit een stichtingssteen1. De verdieping heeft twee dubbel openslaande tweeruits ramen. De zolder bezit een klein éénruits raam.
De linker zijgevel (oost) heeft een rechthoekige, gemetselde aanbouw met lessenaarsdak dat aangrijpt op het zijdakvlak. De aanbouw is rondom voorzien van gekoppelde tweeruits ramen. Rechts in deze zijgevel zit een glas-in-loodraam.
De rechter zijgevel heeft een keldervenster en centraal in de gevel een Vlaamse Gevel met aangekapt dakvlak en drie gekoppelde ramen bezet met glas-in-lood. Het achterste geveldeel springt naar voren en bezit twee gekoppelde ramen. Links in deze zijgevel zit een glas-in-loodraam.
De achtergevel2 heeft een gemetselde rechthoekige, éénlaags aanbouw met daarboven een balkon. De verdieping heeft een éénruits balkondeur met een venster ernaast. De zolderverdieping bezit een klein éénruits raam.

Interieur
Inwendig is de woning niet bekeken. Er was geen toestemming voor interieurbezoek. Omdat de woning niet is gewijzigd is de indeling te herleiden uit de bouwtekening uit 1937. Achter de entree ligt een gang die leidt naar de keuken. Vanuit de gang leidt een trap naar de verdieping. Links van de entree bevinden zich twee vertrekken en suite. Grenzend aan de voorkamer bevindt zich de serre.
De zolder bezit een eenvoudige gordingenkap.

Erf/tuin/groenelementen
De woning wordt door een voor-, zij- en achtertuin omgeven. De erfafscheiding langs de Marquettelaan bestaat uit gemetselde kolommetjes waartussen een ijzeren buisvormig hekwerk zit.
Achter het pand staat een oorspronkelijke, en in 1960 verlengde, schuur met zadeldak en dubbel openslaande schuurdeuren (in 1960 verlengt).

Waardering

Marquettelaan 1 heeft stedenbouwkundige en situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan het begin van de Marquettelaan. Het pand heeft een villa-achtige verschijningsvorm die een wezenlijk onderdeel vormt van de individueel vormgegeven bebouwing langs de Marquettelaan.

Het pand is architectuurhistorisch van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp waarbij vooral de dominant aanwezige hoofd- en kapvorm en de rondboog entree karakteristiek zijn.
Tezamen met het uit dezelfde periode daterende buurpand (nr. 3) vormt het een architectuurhistorisch waardevol ensemble.

Het pand is gaaf in hoofdvorm en in detaillering. 

Beschermenswaardig zijn alle in de bovenstaande beschrijving van het object omschreven onderdelen tenzij aangeduid als niet beschermenswaardig.