Erfgoedregister met gemeentelijke monumenten

Erfgoedregister

In dit gemeentelijk erfgoedregister staan gegevens van alle monumenten in Heemskerk. Monumenten die het college van B&W aanwees als beschermd monument.

Heemskerk heeft ook een aantal rijks- en provinciale monumenten. In de digitale cultuurhistorische waardenkaart ziet u alle beschermde monumenten in Heemskerk. In de nieuwsbrief Monumenteel (pdf, 2 MB) leest u het laatste nieuws over onderwerpen zoals monumenten, archeologie en cultuurhistorie.