Woonhuis aan de Marquettelaan (H33)

Adres: Marquettelaan 3, 1961 JP Heemskerk
Kadastraal: D 2362

Inleiding

Het woonhuis Marquettelaan 3 staat in de dorpskom van Heemskerk. De Marquettelaan loopt vanaf de dorpskern in noordwestelijke richting, via kasteel Marquette naar de Rijksstraatweg. Het begin van de laan vormt een relatief brede lineaire as met vrijstaande villa-achtige bebouwing ter weerszijden. De openbare groenstrook met dubbele bomenrij die voor de huizen langs is aangelegd versterkt de lineaire structuur.
De historisch stedenbouwkundige karakteristiek van de Marquettelaan met haar relatief kleinschalige villabebouwing is, afgezien van het forse grootschalige appartementencomplex aan de overzijde, relatief goed behouden gebleven. Architectuurhistorisch is er evenwel veel gewijzigd waarbij sprake is van ingrijpende ver- of nieuwbouw.
Het woonhuis Marquettelaan 3 is vrijstaand gelegen aan het begin van de laan. Aan de overzijde staat markante, in 1914 gebouwde woonhuis Sonnevanck.
Marquettelaan 3 is gebouwd in 1935. De gemeente eiste als voorwaarde voor de bouw dat de beek die tot die periode voor het perceel stroomde werd gedempt.
De woning is ontworpen in een zakelijke trant, met sobere en zorgvuldig gemetselde bakstenen gevels en een opvallend steil zadeldak met ongelijke schilden. Nadruk is gelegd op een horizontaliserend karakter met enkele staande elementen als verticaal tegenwicht.
Het bouwdossier vermeldt de oorspronkelijke kleurstellingen: kozijnen en lijstwerk lichtgeel, ramen crème en deuren groen .

In 1962 werd het pand vergroot met een aanbouw aan de achtergevel. De belangrijkste wijziging dateert uit 1998 en betreft het met beglazing dichtzetten van de grote, oorspronkelijk open, aanbouw met loggia aan de linker zijgevel. Tussen de woonkamer en de zijaanbouw zijn (tegen de voorgevel aan) de oorspronkelijke openslaande deuren die vroeger toegang gaven tot de loggia, behouden gebleven. De deuren en het zijlicht zijn bezet met helder glas-in-lood. Voorts werd de loggia bij de woonkamer getrokken. De keuken werd naar achteren verlengd door het bestaande dak van de aanbouw te verhogen en van een lichtkoepel te voorzien. Het oorspronkelijke houten balkon boven de loggia verdween.

Beschrijving

Het woonhuis bezit een onregelmatig grondplan en is opgetrokken in twee bouwlagen met zolderverdieping onder een steil zadeldak met ongelijke schilden dat gedekt is met rode Verbeterde Hollandse pannen. Het zadeldak heeft forse, met hout beklede overstekken. De nok staat haaks op de straat. Het dakvlak bezit enkele (niet beschermenswaardige) Veluxramen.
De gevels zijn gemetseld in een relatief langgerekte, roodpaarse baksteen in halfsteens verband met een verdiepte doorgestreken lintvoeg en een geknipte, donkere stootvoeg.
Boven de entree zit een rollaag.
De voorgevel heeft rechts in de gevel, achter een stoep, een rondboog-entree met kleine vierruits raampjes. Voor de entree is een L-vormige plantenbak gemetseld die wordt afgedekt door een rollaag. Links bevindt zich een rechthoekige raampartij met gekoppelde éénruits ramen die bezet zijn met helder glas-in-lood. Deze raampartij heeft houten, geprofileerde kozijn- en raamdorpels en wordt afgesloten door een uitkragende bakgoot. De bakgoot zet zich links de hoek om. Tot 1998 bevond zich hier de open loggia. De verdieping heeft vijf gekoppelde éénruits ramen die bezet zijn met helder glas-in-lood en afgesloten worden door een uitkragende bakgoot. Vlak eronder zit een houten plantenbak met drie geprofileerde klossen. De topgevel heeft een verticaal stalen éénruits raam met helder glas-in-lood en een gemetselde lekdorpel.
De rechter zijgevel (noord) heeft links en rechts op de begane grond een venster met geprofileerde lekdorpels en gekleurde glas-in-loodramen. Rechts in deze gevel zit een (nieuw) éénruits raam.
De linker zijgevel heeft op de verdieping twee paar dubbel openslaande drieruits terrasdeuren.
De achtergevel heeft (vernieuwde) schuifdeuren, twee (vernieuwde) vensters op de verdieping met houten raamdorpels en een oorspronkelijk dubbel openslaand éénruits raam in de top. Aan deze achtergevel zit een (niet beschermenswaardige) plat afgedekte aanbouw.

Interieur
De vestibule heeft een met glas-in-lood bezette tussendeur en bijbehorend raam. De wanden van dit portaal zijn voorzien van zogenoemd geëmailleerd stucwerk. Achter de vestibule leidt een gang naar de woonkamer en naar de, naar achteren vergrote, keuken. Direct achter de vestibule leidt een houten trap met twee kwarten naar de verdieping. Het trappenhuis wordt verlicht door een fors glas-in-loodraam dat bezet is met gekleurd glas.
Op de verdieping zijn de houten staanders zichtbaar die de, op de vliering aanwezige, spanten ondersteunen. Een steektrap leidt naar de vliering waar de eenvoudige spanten van de gordingenkap zichtbaar is.
De woonkamer en de entree en hal zijn in plattegrond oorspronkelijk. De keuken op de begane grond en de indeling van de zolderverdieping zijn gewijzigd.

Erf/tuin/groenelementen
De erfafscheiding met de openbare weg wordt gevormd door een taxushaag.

Waardering

Marquettelaan 3 heeft stedenbouwkundige en situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan het begin van de Marquettelaan. Het pand heeft een villa-achtige verschijningsvorm die een wezenlijk onderdeel vormt van de individueel vormgegeven bebouwing langs de Marquettelaan.

Het pand is architectuurhistorisch van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp waarbij vooral de markante hoofdvorm van de steile kap met ongelijke schilden en overstekken en de (oorspronkelijk open) loggia aan de voor- en zijgevel sterk in het oog springen. Opvallend zijn ook het verzorgde materiaalgebruik zoals het metsel- en voegwerk en de geprofileerde houten lekdorpels van de vensters.
Tezamen met het uit dezelfde periode daterende buurpand (nr. 1) vormt het een architectuurhistorisch waardevol ensemble.

Beschermenswaardig zijn alle in de bovenstaande beschrijving van het object omschreven onderdelen tenzij aangeduid als niet beschermenswaardig.