Woonhuis aan Het Laantje (H24)

Adres: Het Laantje 3, 1969 MH Heemskerk
Kadastraal: E 956

Inleiding

Het Laantje maakt deel uit van het voormalige buurtschap Heemskerkerduin. Dit zanderijengebied ten westen van de Rijksstraatweg heeft een agrarisch (tuinbouw) karakter en wordt gekenmerkt door verspreide bebouwing, waaronder stolpboerderijen, tuinderwoningen en een enkele kapberg.
Het woonhuis met de aangebouwde, beduidend hogere kapberg aan de westzijde is vrijstaand gelegen aan de rand van het tuinbouwgebied. Het complex staat pal aan de weg en dateert uit circa 1900.
De voormalige tuinderwoning is in de loop der tijd zowel van binnen als van buiten ingrijpend gewijzigd, uitgebouwd aan de achterzijde en geheel gepleisterd en wit geschilderd. Het woonhuis valt vanwege de vele wijzigingen buiten de bescherming. Het kleinschalige karakter van het één bouwlaag hoge woonhuis met zadeldak in combinatie met de hoog opgetrokken kapberg is wel van belang. De belangrijkste wijziging aan de kapberg betreft het pleisteren en wit schilderen van de achtergevel.

Omschrijving

Kapberg
De aangebouwde kapberg aan de westzijde van het woonhuis staat in dezelfde rooilijn als het woonhuis. De kapberg is beduidend hoger dan het woonhuis. De kapberg heeft in de kern een vierkante plattegrond en wordt afgesloten door een schilddak (stolp) dat gedekt is met rode Opnieuw Verbeterde Hollandse pannen. De korte nok staat evenwijdig aan de straat. Het achterdakvlak is verlengd en bezit twee (niet beschermenswaardige) Veluxramen. Aan de westgevel zit een, hoog aan de gevel aangrijpende, aanbouw met lessenaardaken die met hetzelfde pantype is gedekt.
De kapberg is aan drie zijden met zwart geschilderd hout bekleedt. De zijgevel is gepotdekseld. De achtergevel is gepleisterd en wit geschilderd boven een zwart geschilderde plint. De gevelafsluiting is met hout bekleed. Het terugspringende deel van deze achtergevel is ook met hout bekleed.
In de voorgevel zit een vierruits raam. Links hiervan zit een forse, dubbel openslaande, houten poortdeur met gehengen. In het rechter deel van deze deur bevindt zich een klinket. Rechts in deze voorgevel (in de uitbouw) zitten eveneens dubbel openslaande houten poortdeuren.
De achtergevel heeft twee (niet beschermenswaardige) vensters. Het terugspringende geveldeel heeft een (niet beschermenswaardige) luifel boven de achterdeur.

Interieur
De kapberg, via een tussenlid met het woonhuis verbonden, bezit een baak met vierkant grondvlak. Vijf  hoog opgaande houten staanders waarvan vier met schoren, dragen het dak dat is voorzien van (nieuw) beschot. Een klein deel heeft een verdiepingsvloer in de vorm van een vide voor de voormalige berging van hooi. De aanbouw bezit een verdiepingsvloer.
De hoge inrijdeuren zijn opgeklampt.

Erf/tuin/groenelementen
De kapberg grenst met de achtergevel aan de achtertuin van het woonhuis.

Waardering

De aan de woning aangebouwde kapberg heeft cultuurhistorische waarde als een in hoofdvorm en structuur goed bewaard kenmerkend voorbeeld van de historische plattelandsbebouwing van het Heemskerkerduin.
De typologie van de kapberg vertegenwoordigt een zeldzaam geworden, karakteristiek onderdeel uit het agrarische verleden.

Vanwege de vrijstaande ligging en de imposante verschijningsvorm van de kapberg neemt het complex een beeldbepalende positie in. Het vormt een belangrijk onderdeel van de historisch-agrarische bebouwing aan de rand van dit tuinbouwgebied. De ensemblewaarde met de omgeving is daarom hoog.

Beschermenswaardig zijn alle in de bovenstaande beschrijving van het object omschreven onderdelen tenzij aangeduid als niet beschermenswaardig. Beschermenswaardig is eveneens de combinatie van de kleinschalige, eenvoudige massa en hoofdvorm van het woonhuis in combinatie met de veel hoger opgetrokken kapberg.