Herinrichting Gildenplein

De Laan van Broekpolder wordt als onveilig beschouwd. Dit komt door de onoverzichtelijke inrichting met de toren, de slinger in de weg, de bushalte en soms stilstaande vrachtauto’s. In combinatie met de snelheid van 50 km/uur bij het doorgaande verkeer, is het oversteken lastig. Omwonenden vinden het plein ‘saai en onoverzichtelijk’ en ervaren overlast van hangjongeren. De torenfunctie is onduidelijk en het plein is geen verblijfplek voor spelen, zitten en ontmoeten.

Gildenplein krijgt een make-over

We gaan het plein verbeteren. Begin 2020 organiseerden we bijeenkomsten waarin alle betrokkenen konden meedenken over hoe het beter kan. De bedoeling was dat er een technisch, praktisch en financieel haalbaar plan komt waar betrokkenen zich in kunnen vinden.

Voor de zomer van 2020 vroegen we u om mee te denken over de nieuwe inrichting van het Gildenplein. Ruim 300 mensen vulden een enquête in. Lees hier een samenvatting van de enquête (pdf, 64 KB). We hebben de uitkomsten hiervan samen met de wensen en ideeën van de bijeenkomsten verwerkt in een plan. In het ontwerp kunt u zien hoe het Gildenplein er in grote lijnen uit gaat zien.

College heeft het ontwerp vastgesteld

Het college heeft het ontwerp op dinsdag 1 maart 2022 vastgesteld. Dit is een stedenbouwkundig ontwerp dat we in de komende maanden verder uitwerken. In het voorlopig ontwerp is zoveel mogelijk groen verwerkt. Ter hoogte van de ondergrondse parkeerkelder maken we verhoogde plantvakken. Bekijk het vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp/plan (pdf, 3 MB).

Bij de uitwerking besteden we veel aandacht aan het verbeteren van de veiligheid op de Laan van Broekpolder. In het ontwerp zijn de ondergrondse containers voor het Kruidvat verwijderd en verspreid over het Gildenplein.

Laan van Broekpolder gaat mee met renovatie Gildenplein

De Laan van Broekpolder is aan groot onderhoud toe. Bij de aansluiting van straatstenen met asfalt (fietsstrook) ontstaan scheuren. Dit is gevaarlijk voor het (brom)fietsverkeer. De gemeente heeft plannen om ook de Laan van Broekpolder tussen de “stadsmuren” anders in te richten.

Zo is het voornemen om de advies snelheid van 30 km per uur te wijzigen in een verplichte snelheid van 30 km per uur. De Laan van Broekpolder krijgt hiermee een andere inrichting. Ook hier gaat het asfalt eruit en komen straatstenen voor terug. Dit om de 30 km per uur inrichting te benadrukken.

Bewonersavond van 20 maart 2023

De gemeente organiseerde voor de aanpassing van de Laan van Broekpolder een inloopavond. Hier presenteerden we de 1e tekeningen aan bewoners en belanghebbenden. Ook kon u vragen stellen, opmerkingen geven en suggesties doen. U kunt de presentatie van de plattegrond (pdf, 2 MB) van het Gildenplein bekijken.

De inloopavond van 20 maart 2023 leverde veel vragen en reacties op. De vragen en onze antwoorden kunt u lezen in de reactienota (pdf, 115 KB).

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel op werkdagen naar 14 (0)251. Of mail a.c.m.peijnenburg@heemskerk.nl.