Herinrichting stationsplein

We zijn bezig met een groot project om het stationsgebied aan te passen. Voordat dit gebied opnieuw is ingericht met woningen, zijn we een aantal jaren verder. We pasten daarom alvast de ingang tot het NS-station aan de kant van het Euratomplein aan.

Wat is veranderd?

  • Er is een plein met verlichting, bankjes en 3 plantvakken in plaats van de keerlus. 2 plantvakken liggen rondom de 2 bomen die tussen de parkeervakken stonden.
  • In september 2023 komt de camera voor vaste cameratoezicht voor openbare orde en veiligheid.
  • Op het plein staan 2 lantaarnpalen.
  • Er zijn 2 blindegeleidelijnen.
  • Langs de Euratomsingel, voor de supermarkt, zijn langsparkeervakken (blauwe zone) en een gehandicaptenparkeerplaats.
  • Bij de winkelwagenopvangsluis zijn 2 gehandicaptenparkeerplaatsen.
  • Op het voetpad voor de supermarkt staan 18 fietsnietjes. Deze vervangen de fietsklemmen aan de zijkant van de supermarkt.

Met deze aanpassingen willen we de uitstraling, veiligheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van het gebied verbeteren.

Het nieuwe inrichtingsontwerp

U kon meedenken over het concept. Het concept-ontwerp legden we voor aan belanghebbenden, omwonenden en andere belangstellenden. Op basis van de reacties pasten we het ontwerp aan.

Tijdelijke aanpassingen

Het gaat om tijdelijke aanpassingen, voordat het hele gebied wordt aangepakt. We knappen het entreegebied toch alvast op, om bestaande knelpunten op te lossen. We probeerden daarbij de kosten zo laag mogelijk te houden.

Provincie Noord-Holland betaalt mee

De provincie Noord-Holland, gemeenten, NS en ProRail werken samen aan regionale strategieƫn voor een aantal treintrajecten. Per traject maken partijen afspraken in een gezamenlijk actieprogramma. Met als doel de ontwikkelingen rondom OV (openbaar vervoer) knooppunten te bekijken. Vanuit dit programma verleent de provincie Noord-Holland een financiƫle bijdrage voor de herinrichting van het stationsgebied.

Toekomstige aanpassingen perrons

ProRail werkt aan plannen om de perrons aan te passen. De perrons worden verbreed. Ook passen ze de bestrating en perronmarkeringen aan en komt er nieuw stationsmeubilair. Deze werkzaamheden worden in 2024 of 2025 uitgevoerd.