Station heemskerk

Stationsomgeving

Over het project

  • Locatie: Het plangebied ligt rondom station Heemskerk en de groenstrook tussen de Denderstraat en Vuursteen tot de fietstunnel bij de Belgiëlaan in Beverwijk
  • Aantal woningen/voorzieningen: Rond de 250 woningen

Beschrijving en korte historie van het plan

We willen het gebied rondom het station Heemskerk herontwikkelen. Van woningen bouwen (lange termijn) tot de stationspleinen anders inrichten (korte termijn). Ook willen we een langzaam verkeersverbinding aanleggen onder of over het spoor. Om Zuidbroek-Oosterwijk en de Broekpolder beter met elkaar te verbinden. Dit wil de gemeente doen in een parkachtig landschap en met speciale aandacht voor bijzondere woonvormen en betaalbare woningen.

Participatie

Er is een klankbordgroep opgericht. Deze klankbordgroep bestaat uit bewoners van de omliggende straten en potentiële huurders en kopers. De klankbordgroep vertegenwoordigt de omgeving. De gemeente is in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming in gesprek gegaan met de klankbordgroep. De gemeente wil weten welke ideeën en wensen de bewoners hebben en welke zorgen er in het gebied leven. Met de klankbordgroep wordt gedurende het gehele planproces regelmatig overlegd. Inmiddels is er een Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden (NUR) (pdf, 8 MB) opgesteld. Hierin leggen we aan mogelijke projectontwikkelaars uit wat we belangrijke onderwerpen vinden in de planuitwerking.

Proces en planning

In december 2022 stelden de gemeenteraden van Heemskerk en Beverwijk de NUR vast. Hierin staan bijvoorbeeld de wensen en eisen vanuit de omgeving. We delen elk project op in 5 fases: initiatiefase, definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase en realisatiefase. Dit project zit nu in de initiatiefase. In deze fase wordt een nieuwe ruimtelijke visie opgesteld. Deze fase duurt 3 tot 5 jaar.

  • 1ste kwartaal van 2023: We beoordeelden verschillende marktpartijen op hun expertise, ervaring en financiële draagkracht.
  • Najaar 2023: 3 marktpartijen presenteren hun uitgewerkte plannen. Deze plannen beoordelen we aan de hand van de overeenkomst met de NUR. We kijken bijvoorbeeld specifiek naar financiële haalbaarheid, duurzaamheid en architectuur. 
  • Begin 2024: Selecteren meest geschikte marktpartij. 
  • 2024: Plan verder uitwerken. De gekozen marktpartij gaat nauw samenwerken met betrokken belanghebbenden.

Contactpersoon

Henk de Ruiter en Els Poncin

Vragen over dit project?

Stuur een e-mail naar stationsomgeving@heemskerk.nl of bel 14 0251

Op de hoogte blijven? 

Meld u aan voor de e-mailservice.

Nieuws

In de nieuwsbrief (pdf, 403 KB) leest u meer over de voortgang van de woningbouw in het gebied van de Stationsomgeving in Heemskerk. De nieuwsbrief bestaat uit 2 delen. Op pagina 1 leest u meer over de plannen voor woningbouw rondom de Stationsomgeving. Op pagina 2 over de kortetermijnprojecten in dat gebied.

In de nieuwsbrief (pdf, 348 KB) van juli 2022 leest u meer over de plannen voor woningbouw in de omgeving van NS-station Heemskerk. In juni hebben we een nieuwe planning (pdf, 70 KB) gemaakt voor de herontwikkeling van het stationsgebied.