Impressiefoto Geelvinck

De Geelvinck

  • Locatie: Het plangebied ligt tussen de Cornelis Geelvinckstraat, Beatrix van Dongenstraat, Jan van Kuikweg en Dirk van der Leckstraat
  • Aantal woningen/voorzieningen: 72 waarvan 44 appartementen en 28 eengezinswoningen

Beschrijving en korte historie van het plan

Op deze locatie staan 52 eengezinswoningen. Eerst is onderzocht of het mogelijk was de woningen te renoveren. Helaas bleek dit niet te kunnen. Daarom is gekozen om de woningen te slopen en op die locatie nieuwe woningen te bouwen.

Participatie

Er is een klankbordgroep opgericht die bestaat uit vertegenwoordigers van de bewoners en omwonenden, het uitvaartcentrum, het huurdersplatformen en MET Heemskerk. Inwoners van de omliggende buurt krijgen nieuwsbrieven.

Proces en planning

Het bestemmingsplan is eind oktober 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. De sloop van de woningen is gestart. Eind maart is de sloop klaar. Dan starten we met het bouwrijpmaken van de locatie. Na het bouwrijp maken kan de nieuwbouw van start gaan. De verwachting is dat medio 2025 de 1e woningen worden opgeleverd.

Contactpersoon

  • Woonopmaat: Benny Duimel
  • Gemeente Heemskerk: Gilles van Sandwijk

Meer informatie

Fotocredits: Boele & van Eesteren