bouwlocatie Geelvinck. De foto is genomen bij de Cornelis Geelvinckstraat

De Geelvinck

  • Locatie: Het plangebied ligt tussen de Cornelis Geelvinckstraat, Beatrix van Dongenstraat, Jan van Kuikweg en Dirk van der Leckstraat
  • Aantal woningen/voorzieningen: 72 waarvan 44 appartementen en 28 eengezinswoningen

Beschrijving en korte historie van het plan

Op deze locatie staan 52 eengezinswoningen. Eerst is onderzocht of het mogelijk was de woningen te renoveren. Helaas bleek dit niet te kunnen. Daarom is gekozen om de woningen te slopen en op die locatie nieuwe woningen te bouwen.

Participatie

Er is een klankbordgroep opgericht die bestaat uit vertegenwoordigers van de bewoners en omwonenden, het uitvaartcentrum, het huurdersplatformen en MET Heemskerk. Inwoners van de omliggende buurt krijgen nieuwsbrieven.

Proces en planning

Volgens de huidige planning worden de woningen einde 2023 gesloopt. Na het bouwrijp maken kan de nieuwbouw van start gaan. De verwachting is dat medio 2025 de eerste woningen worden opgeleverd.

Contactpersoon

  • Woonopmaat: Benny Duimel
  • Gemeente Heemskerk: Carla van der Wijst

Meer informatie

Kijk op woonopmaat.nl.