Woningbouwprojecten in de gemeente

Vaart maken met de woningbouw

In Nederland hebben we al jaren te maken met een wooncrisis. Starters, jongeren en ouderen kunnen moeilijk een geschikte en betaalbare woning vinden. Gemeente Heemskerk wil daarom in versneld tempo gaan bouwen. We hebben woningbouwplannen in ontwikkeling voor meerdere locaties binnen de gemeente, zoals De Velst, het Stationsgebied, Eikenhof 2 en Heemspoort. Verder zetten we samen met Woonopmaat in op herstructurering van oude wijken en de bouw van tijdelijke woningen. Met al deze projecten proberen we tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen in Heemskerk.