Locatie waar er gebouwd gaat worden

De Zandhaver

Over het project

  • Locatie: huidige tennisbanen achter sportcentrum Kerkweg 221. 
  • Aantal woningen/voorzieningen: 78 flexwoningen

Beschrijving en korte historie van het plan

Flexwonen bouwt op de locatie van de buitentennisbanen van Commandeurs 78 tijdelijke woningen. De woningen zijn bedoeld voor mensen met een urgente woonvraag, zoals spoedzoekers, studenten en starters. Het gaat om zelfstandige woningen met een eigen douche, toilet, keuken en woon/slaapgedeelte. In oktober 2022 is de grond vrijgekomen. De woningen zijn naar verwachting in het eerste halfjaar van 2023 klaar. De woningen blijven 6 tot 8 jaar staan. Het is de bedoeling dat na deze periode definitieve woningbouw wordt ontwikkeld door de eigenaar van de grond.

Participatie

FlexWonen heeft in 2021 een participatietraject gehouden met omwonenden. Daaruit kwam naar voren dat de meeste mensen begrip hebben voor het realiseren van deze tijdelijke woningen.

Proces en planning

Op dit moment zijn de voorbereiding in gang. De definitieve planning is nu nog niet bekend. Zodra de planning bekend is, vullen we deze webpagina aan.

Vragen over dit project?

Neem contact op met Viktor Rotteveel Manager FlexWonen NH via: 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u kijken op flexwonenNH.nl.