Een luchtfoto van Heemspoort

Heemspoort

  • Locatie: Baandert 3 (voormalige locatie tankstation)
  • Aantal woningen/voorzieningen: Minimaal 20 permanente, betaalbare woningen (appartementen) voor jongeren en starters.

Beschrijving en korte historie van het plan

Waar tot januari 2023 een tankstation stond, komt een appartementencomplex voor jongeren en starters. We voerden voor het ontwikkelen van een appartementencomplex op de locatie Heemspoort aan De Baandert een aanbestedingsprocedure. De inschrijving van Henselmans Bouw & Ontwikkeling is hierbij als beste beoordeeld. Henselmans ontwikkelt het complex. 

Er is een verkeerskundig onderzoek naar De Baandert, voor de locatie van Heemspoort uitgevoerd. In dit onderzoek is ingegaan op de vragen:

  • Is het huidige aantal rijbanen en voorsorteervakken voldoende voor een goede verkeersafwikkeling in de periode tot 2040?
  • Heeft dit invloed op de te ontwikkelen locatie?
  • Hoe kan de locatie van Heemspoort goed worden ontsloten? Hiermee bedoelen we: hoe je de locatie bereikt vanaf de openbare weg. We kijken hoe de nieuwe woonlocatie bereikbaar is voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

Het onderzoek is afgerond. Zodra nieuwe updates zijn over het project vermelden we dit op deze pagina.

Participatie

Participatie met belanghebbenden (omwonenden en woningzoekenden) is onderdeel van het ontwikkelproces.

Proces en planning

Binnenkort delen we meer informatie over het ontwikkelproces. Het is op dit moment nog niet mogelijk om in te schrijven voor een woning. Ook daarover volgt later meer informatie.

Contactpersoon

Fred Mens
E-mail: mens@heemskerk.nl