Heemspoort

  • Locatie: Baandert 3 (voormalige locatie BP-tankstation)
  • Aantal woningen/voorzieningen: Minimaal 20 permanente, betaalbare woningen (appartementen) voor jongeren en starters.

Beschrijving en korte historie van het plan

De gemeente Heemskerk is eigenaar van de locatie van het vroegere BP-tankstation aan De Baandert. Vanwege de grote vraag naar woningen, de schaarse woningbouwlocaties en de veranderingen in de autobranche (steeds meer elektrische auto’s), heeft de gemeente de huur opgezegd. Het tankstation is begin januari 2023 gesloopt. Er loopt een aanbestedingsprocedure voor een ontwikkelaar die het complex gaat ontwikkelen waarbij participatie met belanghebbenden (omwonenden en woningzoekenden) onderdeel van het ontwikkelproces is.

Participatie

Participatie met belanghebbenden (omwonenden en woningzoekenden) is onderdeel van het ontwikkelproces.

Proces en planning

Volgens de huidige planning kan de aanbesteding in het eerste halfjaar van 2023 worden afgerond (gunning aan de ontwikkelaar).

Contactpersoon

Fred Mens
E-mail: mens@heemskerk.nl