3d render van de woontorens

Slotvrouwe

  • Locatie: Debora Bakelaan
  • Aantal woningen/voorzieningen: 222 appartementen, waarvan 21 koopwoningen en 201 sociale huur woningen.

Beschrijving en korte historie van het plan

Het project bestaat uit 3 woontorens met verschillende soorten appartementen met verschillende huurprijzen: studio’s, 3, 4 en 5-kamerappartementen. De 3 woontorens zijn in 2022 opgeleverd. Gewerkt wordt aan de inrichting van de openbare rond de nieuwe woontorens. Omliggende woonstraten: eind 2022 is het concept van de herinrichting woonstraten af. De uitwerking van de herinrichting vindt plaats in 2023. In 2024 gaat de gemeente het gebied in fases herinrichten.

Participatie

Er is een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van de bewoners en omwonenden van het plangebied, het huurdersplatform en MET Heemskerk.

Proces en planning

Volgens de huidige planning slopen we de laatste woningen eind 2023. Na het bouwrijp maken kan de nieuwbouw van start gaan. De verwachting is dat medio 2025 de eerste woningen worden opgeleverd.

Contactpersoon

  • Woonopmaat: Benny Duimel
  • Gemeente Heemskerk: Carla van der Wijst

Meer informatie