Ontwerp van de flexwoningen

Tijdelijke woningen Tolhek-Oost

  • Locatie: Tolhek Oost, tussen Tolweg en Communicatieweg;
  • Aantal woningen: 100.

Beschrijving en korte historie van het plan

In Nederland hebben we al jaren te maken met een wooncrisis. Veel mensen kunnen moeilijk een geschikte en betaalbare woning vinden. Inzetten op tijdelijke woningen is een goede, tijdelijke oplossing. Het realiseren van tijdelijke woningen gaat sneller dan permanente woningbouw.

Woonopmaat wil daarom 100 tijdelijke woningen neerzetten in Heemskerk. Wij helpen Woonopmaat hierbij door locaties beschikbaar te stellen. Begin 2023 hebben we samen gezocht naar locaties die geschikt zijn voor de woningen. We keken daarbij naar vragen als: zijn er scholen en winkels in de buurt? Is er voldoende parkeergelegenheid en ruimte om te ontspannen? Staan de woningen op deze locatie geen toekomstige ontwikkelingen in de weg?

Participatie

Na locatieonderzoek samen met Woonopmaat legden we 5 geschikte locaties voor aan Heemskerkers op een inloopbijeenkomst op 22 maart 2023. Ongeveer 250 tot 300 omwonenden en andere belanghebbenden bezochten deze avond. Het bleek dat de meeste mensen liever geen tijdelijke woningen willen in de bestaande buurten. Tolhek Oost wordt door de meesten gezien als de beste plek.

We starten een nieuw participatieproces op met de direct omwonenden. Hierbij geven we bijvoorbeeld aandacht aan het ontwerp en sociale cohesie.

Voor wie zijn de tijdelijke woningen?

Voor het grootste deel voor woningzoekende Heemskerkers. Daarnaast is maximaal 1/3 van de woningen bedoeld voor statushouders en ontheemden uit Oekraïne. De woningen zijn van goede kwaliteit, duurzaam en passen in de omgeving. De woningen blijven in principe 10 jaar staan. Deze periode kan worden verlengd met 5 jaar.

Proces en planning

Het college heeft de 5 locaties en de uitkomst van de participatiebijeenkomst voorgelegd aan de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat op 23 maart 2023 en aan de raad op 28 maart 2023. De commissie heeft op 23 maart unaniem aangegeven Tolhek Oost als locatie te willen. De raad heeft ingestemd met Tolhek Oost als ontwikkellocatie voor 50 tijdelijke woningen. Ook geeft een aantal Heemskerkers en commissieleden aan dat er mogelijk meer tijdelijke woningen gebouwd mogen worden op Tolhek Oost. Daarom onderzochten we de mogelijkheid om ongeveer 50 extra woningen te realiseren op deze locatie.

Woonopmaat zorgt voor de bouw van de tijdelijke woningen. De verwachte oplevering is nog niet bekend.

Contactpersoon

Bas Duijvenbode & Noëmi Koerse

Heeft u vragen of opmerkingen?

Stuur een e-mail naar flexwoningentolhekoost@heemskerk.nl of bel 14 0251.