Regeling sneller uit de schulden

Sinds 1 juli 2023 is de aflosperiode van schuldregelingstrajecten korter geworden. Van 36 naar 18 maanden. Startte uw schuldregeling vóór 7 februari 2023? Dan krijgt u een brief. Uw aflosperiode wordt dan namelijk niet meer 36, maar 18 maanden. Dit kan dankzij de lokale overgangsregeling die we zijn gestart.

Veelgestelde vragen

Op 1 juli 2023 is de aflosperiode van schuldregelingstrajecten aangepast van 36 naar 18 maanden. Uw schuldregeling startte vóór 7 februari 2023. U had dus nog een aflossingstermijn van 36 maanden. We komen u graag tegemoet. Daarom zorgen we met deze lokale afspraak dat u niet langer dan 18 maanden hoeft af te lossen. Deze regeling heet 'Lokale overgangsregeling aflostermijn minnelijk schuldregelingstraject'.

Kreeg u een brief? Wij betalen eerder dan gepland de rest van de schuld voor u. Hierna beëindigt de schuldregeling en sluiten we de zaak. Onder de voorwaarde dat alle personen of organisaties die nog geld moeten krijgen akkoord zijn met deze overgangsregeling. Mocht een schuldeiser niet akkoord gaan, dan gaan we in overleg met u en de schuldeiser op zoek naar een oplossing.

We willen inwoners dezelfde kansen bieden op een toekomst zonder geldzorgen. De lokale overgangsregeling komt inwoners tegemoet die op 7 februari 2023 een schuldregelingstraject met een aflostermijn van 36 maanden hadden. We kiezen voor 7 februari omdat op die datum de Faillissementswet is aangepast.

Hiermee:

  • Wordt de drempel voor een aanvraag schuldhulpverlening verlaagd.
  • Krijgen meer inwoners hulp.
  • Zijn inwoners sneller van hun schulden af.
  • Sluiten de verschillende wetten over schulden beter op elkaar aan. En vullen ze elkaar aan.

Voor trajecten die al bezig waren maken we een uitzonderingsregeling die terugwerkt tot 7 februari 2023. Helaas kunnen we deze niet uitbreiden. Dossiers die voor 7 februari 2023 zijn afgesloten nemen we niet meer mee.

Ja, u krijgt dan een deel van uw aflossing terug. We bespreken dit graag met u tijdens de afspraak. Als uw traject pas is afgesloten ná 7 februari 2023, dan valt het nog steeds onder deze regeling.

Niet helemaal. We gaan wel intensief met u aan de slag om te zorgen dat u niet opnieuw schulden maakt. Daarmee proberen we herhaling te voorkomen. We verwachten uw volledige medewerking in dit nazorgtraject.

Dan heeft u waarschijnlijk geen recht op deze regeling. Neem contact op met uw schuldhulpverlener om dit te checken.

Bel of mail gerust als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over de brief die u kreeg. Of als u een afspraak wil veranderen.