Subsidie evenementen

Sinds 2022 zijn gelden deze subsidieregels voor evenementen. Er zijn 2 soorten evenementen in de subsidieregeling evenementen:

  • Een klein en eenvoudig evenement waarbij het (geschat) aantal bezoekers minimaal 100 en maximaal 1000 personen is.
  • Een groot evenement waarbij het (geschat) aantal bezoekers minimaal 1000 personen is.

De hoogte van een evenementensubsidie hangt af van het beoogd aantal bezoekers en de verwachte totale kosten, en is maximaal € 2.500 (voor kleine, eenvoudige evenementen) respectievelijk € 15.000 (voor grote evenementen).

Benodigde documenten voor de subsidieaanvraag

Organisatoren kunnen aanvragen indienen voor jaarlijks terugkerende evenementen en voor eenmalige en/of nieuwe evenementen. Hieronder leest u welke documenten nodig zijn voor de aanvraag:

  • Afhankelijk van het beoogd aantal bezoekers een volledig ingevuld:
  • Een plan waarin o.a. inhoud, aanpak en programma van het evenement zijn uitgewerkt.
  • Een begroting van het evenement die, rekening houdend met de aangevraagde subsidie, sluitend is. En waarin een specificatie van zowel alle geraamde kosten als alle verwachte inkomsten van het evenement zijn opgenomen. Vergeet bij dit laatste niet de eventuele entreegelden en/of deelnemersbijdragen e.d.
  • Het financieel jaarverslag of de vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.
  • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, kan het college een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar opvragen.

Indientermijnen

Jaarlijks terugkerende evenementen dienen aangevraagd te worden vóór 31 december voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt. Eenmalige en/of nieuwe evenementen dienen uiterlijk 8 weken aangevraagd te worden voorafgaand aan de datum waarop het evenement gaat plaatsvinden dan wel starten.

Subsidieaanvraag indienen

Heeft u alle benodigde documenten en gegevens gereed? Dien dan uw subsidieaanvraag digitaal in via de algemene pagina Subsidie aanvragen/vaststellen. 

Subsidie aanvragen

Let op

Het aanvragen en ontvangen van subsidie voor evenementen staat los van eventuele verplichtingen en/of vereisten omtrent de openbare orde en veiligheid. Informatie daarover kunt u vinden in ‘Evenement melden of vergunning aanvragen