Subsidie evenementen

U wilt subsidie aanvragen voor een evenement. Dit kan voor een klein en eenvoudig of een groot evenement. Een aanvraag doet u online. Dit kan via DigiD of eHerkenning. Lees voordat u de aanvraag doet goed door wat u nodig heeft. Lees ook de subsidieregels voor evenementen.

Subsidie aanvragen

2 soorten evenementen in de subsidieregeling

  • Een klein en eenvoudig evenement waarbij het (geschat) aantal bezoekers minimaal 100 en maximaal 1000 personen is.
  • Een groot evenement waarbij het (geschat) aantal bezoekers minimaal 1000 personen is.

De hoogte van een evenementensubsidie hangt af van het beoogd aantal bezoekers en de verwachte totale kosten, en is maximaal € 2.750 (voor kleine, eenvoudige evenementen) respectievelijk € 16.500 (voor grote evenementen).

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:

Organisatoren kunnen aanvragen indienen voor jaarlijks terugkerende evenementen en voor eenmalige en/of nieuwe evenementen.

  • Afhankelijk van het aantal bezoekers dat u verwacht een volledig ingevuld:
  • Een plan waarin bijvoorbeeld inhoud, aanpak en programma van het evenement zijn uitgewerkt.
  • Een begroting van het evenement die, rekening houdend met de aangevraagde subsidie, sluitend is. En waarin een specificatie van zowel alle geraamde kosten als alle verwachte inkomsten van het evenement zijn opgenomen. Vergeet bij dit laatste niet de eventuele entreegelden en/of deelnemersbijdragen. 
  • Het financieel jaarverslag of de vastgestelde jaarrekening met balans over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.
  • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, kan het college een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, een opgave van de bestuurssamenstelling en het jaarverslag van het voorgaande jaar opvragen.

Wanneer u de aanvraag indient

  • Jaarlijks terugkerende evenementen dient u in vóór 31 december voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt.
  • Eenmalige en/of nieuwe evenementen dient u uiterlijk 8 weken voor de datum waarop het evenement gaat plaatsvinden of starten in. 

Let op: aanvragen of ontvangen subsidie staat los van een vergunning of vereisten over openbare orde en veiligheid

Informatie daarover leest u bij ‘evenement melden of vergunning aanvragen’.