Subsidie sociaal domein

U wilt subsidie aanvragen voor het sociaal domein. Een aanvraag doet u online. Dit kan via DigiD of eHerkenning. Lees voordat u de aanvraag doet goed door wat u nodig heeft. Bekijk ook de subsidieregels voor het Sociaal domein.

Subsidie aanvragen

Wat is het sociaal domein?

Onder sociaal domein valt bijvoorbeeld: 

 • Welzijn;
 • Gezondheid;
 • Maatschappelijke hulp en opvang;
 • Vrijwilligers;
 • Mantelzorgers;
 • Jeugd, armoede- en inkomensbeleid;
 • Re-integratie;
 • Onderwijsachterstanden;
 • Buurt- en clubhuiswerk;
 • Beschermd wonen.

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:

 • Leg uit hoe uw activiteit bijdraagt aan de maatschappelijke effecten en ontwikkellijnen in het beleidsplan. Maatschappelijke effecten zijn de resultaten die we willen behalen. Zoals dat iedereen mee kan doen. Onze doelen staan in het beleidsplan.
 • Het kan u helpen om vooraf het beleidsplan Sociaal domein 2020-2023 en subsidieregels te lezen. 
 • Om u te helpen bij uw aanvraag kunt u het activiteitenformat (docx, 20 KB) gebruiken.
 • Vraagt u subsidie aan meer dan 1 activiteit? Onze tip is om voor elke activiteit (of groep van activiteiten die bij elkaar horen) een apart format te gebruiken. 
 • U kunt ook uw eigen activiteitenplan of -beschrijving toevoegen aan uw subsidieaanvraag. Tip: beschrijf de onderwerpen van het format in uw eigen activiteitenplan.
 • U kunt het ingevulde format samen met uw aanvraag uploaden.