Subsidie sociaal domein

Het Sociaal domein is een breed beleidsterrein. Het omvat bijvoorbeeld welzijn, gezondheid, maatschappelijke hulp en opvang, vrijwilligers, mantelzorgers, jeugd, armoede- en inkomensbeleid, re-integratie, onderwijsachterstanden, buurt- en clubhuiswerk en beschermd wonen.

Vanaf 2 oktober 2020 zijn de subsidieregels voor het Sociaal domein ingaan. Deze regels zijn vernieuwd aan de hand van het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan Sociaal domein 2020-2023.

Voorbereiden subsidieaanvraag
Bij uw aanvraag geeft u aan hoe uw activiteit een bijdrage levert aan de maatschappelijke effecten en ontwikkellijnen in het beleidsplan. Het kan u helpen om vooraf het beleidsplan en de betreffende subsidieregeling te lezen. 

Activiteitenformat als hulpmiddel

Om u te helpen met uw aanvraag is er een activiteitenformat (docx, 20 KB) beschikbaar.

  • Indien u subsidie wilt aanvragen voor meer activiteiten, dan is het raadzaam om voor elke activiteit dan wel voor elk cluster van bij elkaar horende activiteiten een apart format te gebruiken.
  • U kunt er ook voor kiezen om een eigen activiteitenplan of -beschrijving toe te voegen aan uw subsidieaanvraag. Het is dan wel raadzaam om de onderwerpen van het format in uw eigen activiteitenplan op te nemen of nader te beschrijven.
  • U kunt het ingevulde format samen met uw aanvraag uploaden.

Subsidieaanvraag indienen
Heeft u de informatie gelezen en alle benodigde documenten gereed? Dien uw aanvraag digitaal in.