Afval scheiden in Heemskerk

Een andere manier van afval inzamelen: voor het inzamelen van afval maken wij onderscheid tussen laag- en hoogbouwwoningen.

U woont in een laagbouwwoning (grondgebonden woning met tuin):

De laagbouwwoningen krijgen vanaf februari een oranje bak voor verpakkingen van plastic, blik en drankkartons (PBD). En een blauwe bak voor oud papier en karton (OPK). HVC zamelt dit afval 1x per 4 weken in.

  • Bewoners maken gebruik van een ondergrondse container voor restafval, deze staat op maximaal 250 meter van hun woning.
  • Bewoners houden hun rolcontainer voor bio-afval, groente, fruit, tuinafval en etensresten. HVC zamelt dit afval 1x per 2 weken in.
  • Bewoners in het duingebied en op een paar andere plekken houden hun restafval container. Hier kon geen ondergrondse container voor restafval dichtbij geplaatst worden. De restafvalcontainer wordt 1x per 4 weken ingezameld.
  • Uitzondering zijn de wijken Waterakkers en Broekpolder. In die wijken wordt afval alleen met een ondergrondse container ingezameld. Hier wordt een andere verdeling van de afvalsoorten voor deze containers gemaakt.
  • Bewoners in Meerestein en Sandenburg maken momenteel gebruik van een restafval container aan huis. Er ligt een voorstel voor nieuwe ondergrondse containerlocaties voor restafval, waarop bewoners tot 1 juli 2021 hun zienswijze kunnen indienen. Uit onderzoek is gebleken dat er weinig locaties geschikt zijn in deze woonstraten. Het voorstel dat voorligt, is het enige voorstel dat gedaan kan worden om deze buurt over te zetten naar de andere manier van afval inzamelen.

U woont in een hoogbouwwoning (appartement):

Dan heeft u een aansluiting op een ondergrondse container voor restafval. In de buurt van uw woning staan ook PBD (plastic, blik en drinkkartons), OPK (oud papier en karton) en glascontainers.

Nu zijn de ondergrondse containers voor PBD, OPK en glas (meestal) openbaar en beschikbaar voor hoogbouw én laagbouw. De bioafval- en PBD containers gaan op slot. Zo voorkomen wij dat er afval in belandt dat er niet in thuishoort. Met deze verandering wil de gemeente Heemskerk het afval scheiden en het opnieuw gebruiken van afval verbeteren. Ook hopen we het restafval te verminderen.

Waar staat mijn ondergrondse container?

Als u uw adres op de digitale kaart invoert ziet u in één oogopslag waar de containers staan die voor u bedoeld zijn (rode en blauwe stipjes). 

Meer informatie over afval scheiden per gebied

Bewoners kunnen gebruik maken van de restafval container als zij:

  • Binnen 250 meter van de container wonen.
  • Geen rolcontainer hebben voor fijn huishoudelijk restafval.

Bestaande ondergrondse containers alleen nog te gebruiken met een pas

Alle oude ondergrondse containers voor restafval in Heemskerk zijn vervangen door nieuwe exemplaren. De nieuwe containers hebben een toegangssysteem. U kunt uw afval weggooien in de container waar uw afvalpas aan is gekoppeld. Heeft u vragen over het gebruik van de afvalpas? Neem dan contact op met de Klantenservice van HVC via 0800-0700.

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag en/of antwoord er niet tussen? Dan kunt u met ons contact opnemen via beterafvalscheiden@heemskerk.nl

Restafval

Bioafval

Extra of andere bakken

Oud papier en karton

Plastic afval, blik en lege pakken

Extra vragen