Afval scheiden in Heemskerk

Voor het inzamelen van afval maken wij onderscheid tussen laag- en hoogbouwwoningen.

U woont in een laagbouwwoning (grondgebonden woning met tuin):

De laagbouwwoningen hebben aan huis een:

  1. Oranje bak voor verpakkingen van plastic, blik en drankkartons (PBD). HVC haalt deze grondstoffen 1x per 4 weken op. 
  2. Blauwe bak voor oud papier en karton (OPK). HVC zamelt deze grondstoffen 1x per 4 weken in.
  3. Groene bak voor bio-afval. HVC haalt deze grondstoffen 1x per 2 weken op.

Met de afvalpas kunnen bewoners gebruik maken van een ondergrondse container voor restafval, deze staat op maximaal 250 meter van de woning.

Uitzonderingen:

  • Bewoners in het duingebied, MeeresteinSandenburg en op een paar andere plekken binnen Heemskerk. Deze bewoners houden hun restafval container. De restafvalcontainer wordt 1x per 4 weken ingezameld.
  • De wijken Waterakkers en Broekpolder. In die wijken wordt afval alleen via een ondergrondse container ingezameld. Hier wordt een andere verdeling van de afvalsoorten voor deze containers gemaakt.

U woont in een hoogbouwwoning (appartement):

Dan heeft u een aansluiting op een ondergrondse container voor restafval. In de buurt van uw woning staan op enkele plekken ook PBD (plastic, blik en drinkkartons), OPK (oud papier en karton) en glascontainers.

De ondergrondse containers voor OPK en glas zijn openbaar, op enkele plekken zijn de PBD containers afgesloten met een pasjes systeem. Zo voorkomen wij dat er afval in belandt dat er niet in thuishoort. Met deze verandering wil de gemeente Heemskerk het afval scheiden en het opnieuw gebruiken van afval verbeteren. Ook hopen we het restafval te verminderen.

Meer informatie over afval scheiden per gebied

Bewoners kunnen gebruik maken van de restafval container als zij:

  • Binnen 250 meter van de container wonen.
  • Geen rolcontainer hebben voor fijn huishoudelijk restafval.

Ondergrondse containers te gebruiken met een pas

De containers voor restafval hebben een toegangssysteem. U kunt uw afval weggooien in de container waar uw afvalpas aan is gekoppeld. De ondergrondse containers voor bio-afval en enkele containers voor PBD worden in 2022 ook voorzien van een toegangssysteem. Heeft u vragen over het gebruik van de afvalpas? Neem dan contact op met de Klantenservice van HVC via 0800-0700.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag en/of antwoord er niet tussen? Dan kunt u met ons contact opnemen via beterafvalscheiden@heemskerk.nl

Door afval goed te scheiden, blijft kwalitatief beter afval over. Meer waardevolle grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Van deze grondstoffen kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval in Nederland wordt nu gescheiden. De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020 en dat er per persoon nog maar 100 kilo restafval is. In Heemskerk zitten de inwoners nu gemiddeld op 259,8 kilo per persoon. Het is daarom belangrijk dat u thuis uw plastic verpakkingen, blik, lege drinkpakken, gft en etensresten, papier en glas apart houdt.

Het verwerken van restafval wordt steeds duurder. Daarom is het ook goed dat het afval beter gescheiden wordt. Dit helpt om de kosten beheersbaar te houden.  

Ja, het scheiden van afval is verplicht. De overheid wil het percentage afval scheiden verhogen naar 75% in 2020. Ook mag er dan nog maar 100 kilo restafval per persoon overblijven. In Heemskerk zitten de inwoners nu gemiddeld op 259,8 kilo per persoon. Het is daarom belangrijk dat u thuis uw plastic verpakkingen, blik, lege drinkpakken, bioafval, papier en glas apart houdt.

HVC inzameling zamelt het huishoudelijk afval en grondstoffen in binnen Heemskerk. Op de afvalkalender van HVC ziet u de inzameldagen of gebruik de app. Voor vragen over waar of wanneer uw afval wordt ingezameld kunt u terecht bij de klantenservice van HVC via 0800 0700 op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur.

U kunt in de HVC app alle containerlocaties bekijken dichtbij uw adres. Heeft u hulp nodig? Dan kunt u terecht bij de klantenservice van HVC via 0800 0700 op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur. 

Als u uw adres op de digitale kaart invoert ziet u waar de containers staan die voor u bedoeld zijn (rode en blauwe stipjes). Deze kaart is nog niet bijgewerkt voor Broekpolder en Waterakkers. Tot die tijd kunt u de plattegronden bekijken.

Restafval

De ondergrondse containers worden zo vaak als nodig geleegd, zodat u altijd uw restafval kwijt kunt.

U krijgt toegang tot een ondergrondse container die het dichtste bij uw woning is. Deze ondergrondse container kunt u met uw afvalpas openen. Als alternatief heeft u ook nog toegang tot een andere ondergrondse container in uw wijk.  Zo heeft u altijd de mogelijkheid om uw afval kwijt te kunnen, ook als de ondergrondse container het dichts bij uw woning tijdelijk buiten gebruik is.
* De toegangspas is de afvalpas die u in 2017 heeft ontvangen om de afvalbrengstations te kunnen bezoeken. Het heeft een rood keycord.

Als u een volle of defecte ondergrondse container aantreft, bel dan naar HVC (via 0800 0700) zodat één van de chauffeurs hem zo spoedig mogelijk kan legen of dat deze kan worden gerepareerd door een HVC-monteur. Gooi uw restafvalzak in de andere ondergrondse container in de buurt waar uw pas op werkt of neem de zak weer mee naar huis. Zo blijft het netjes op straat.

Er wordt in het nieuwe systeem van restafval op afstand rekening gehouden met loopafstanden. Doordat u door het scheiden van uw afval veel minder restafval heeft, zult u minder vaak naar de container lopen.

Op de website van HVC vindt u welk afval in de ondergrondse container voor restafval mag.

Hoe zit het nou met etensresten, mosselschelpen, lege tubes van mayonaise of tandpasta en lege pakken van soep? We hebben zoveel verschillende soorten afval dat het wel eens duizelt welk afval nou in welke bak of zak thuishoort. HVC geeft veel informatie over afval scheiden, zoals wat in welke bak mag.

U kunt ook in de (gratis) HVC app kijken in de afvalwijzer.

Het openen en dichtdoen van de ondergrondse container voor restafval maakt wat geluid. Op de container (onder het handvat) is rubber bevestigd, zodat het geluid zoveel mogelijk beperkt blijft. We krijgen vrijwel geen klachten over geluidsoverlast.

De container zit onder de grond. Hier is het een aantal graden kouder dan boven de grond. Dit gaat de ontwikkeling van vieze geur tegen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op een goede wijze met de inzamelvoorziening (afgesloten vuilniszak) om te gaan. Bij normaal gebruik ontstaat er nauwelijks tot geen stank. Gebeurt dit toch, dan kunt u bellen met de gemeente zodat er maatregelen kunnen worden genomen. Tevens hebben we een zogenaamde dubbelschalige container (trommel), waardoor er geen ‘open’ verbinding is tussen het gestorte afval en de buitenlucht.

Nee, dat is financieel niet haalbaar. De burgemeester en wethouders hebben uitgangspunten vastgesteld voor het plaatsen van de ondergrondse containers. Een van de uitgangspunten is dat er rekening wordt gehouden met de loopafstand voor bewoners naar de ondergrondse container. De maximale loopafstand is 250 meter.

Bioafval

Bij bioafval mag al het groente-, fruit-, tuinafval en etensresten. 

Bioafval wordt, zoals u gewend bent, eens per 2 weken ingezameld.

Nee, de inzameling van deze afvalstroom blijft zoals u gewend bent.

Extra of andere bakken

Ja, dat kan. Uw bak van 140 liter voor bioafval wordt gratis omgeruild voor een grotere van 240 liter. Een extra bak voor gft (240 liter) wordt gratis verstrekt als uw tuinoppervlakte 600 m2 of groter is. Hiervoor moet wel een uittreksel van het kadaster worden gemaild of toegestuurd waarop de tuinoppervlakte staat vermeld.

U kunt geen extra restafvalbak krijgen. Alleen bij problemen met het weggooien van incontinentiemateriaal voor volwassenen kan een extra restafvalbak een oplossing zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Antwoord Lessestraat: uw restafval kunt u kwijt in de ondergrondse container(s) voor restafval zoals u gewend bent.

Ja, dat kan. Voor een extra bak voor plastic, blik en pak (240 liter) worden geen kosten in rekening gebracht. U kunt deze aanvragen via de Klantenservice van HVC, telefoon 0800 0700.

De kleine bioafvalbak (140 liter) kunt u omruilen voor een grote bak (240 liter). Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. U kunt hiervoor een afspraak maken via de Klantenservice van HVC, telefoon 0800 0700 (gratis).

De standaard restafvalbak heeft een inhoud van 240 liter. U kunt ook kiezen voor een kleinere bak van 140 liter. U kunt deze aanvragen via de Klantenservice van HVC, telefoon 0800 0700 (gratis).

Om het nieuwe inzamelsysteem te laten slagen, krijgen alle inwoners in prinipe een plasticbak van 240 liter aan huis. Als u vindt dat u echt te weinig ruimte hebt voor de plastic bak van 240 liter maar wel voor een 140 liter plastic bak, kunt u dit melden bij de gemeente. U kunt dan een email sturen naar beterafvalscheiden@heemskerk.nl of bellen, 14 0251.

Oud papier en karton

HVC zamelt ook oud papier en karton in aan huis. De papierbak is op vrijwillige basis. Als u nog geen papierbak heeft, maar deze wel wil hebben. Dan kunt u deze gratis bij HVC aanvragen. 

Plastic afval, blik en lege pakken

Met een rolcontainer aan huis voor plastic verpakkingen, blik en lege drinkpakken van sap, saus en zuivel wordt het makkelijker om dit afval te scheiden. HVC, de verwerker van ons afval, merkt op dat in andere gemeenten waar men al een plasticbak heeft, het afval beter wordt gescheiden en er veel meer plastic wordt opgehaald.

Dit is een grijze rolcontainer met een oranje deksel. De inhoud is 240 liter.

U kunt de plasticbak op dezelfde plaats neerzetten als de bakken voor bio- en restafval.

Dit kunt u vinden op www.hvcgroep.nl bij Wat hoort waar.  

Dit is niet mogelijk, want in Heemskerk worden geen zakken ingezameld langs de weg.

De plasticbak wordt 1 x per 4 weken geleegd. U kunt voor de inzameldag de afvalkalender van HVC raadplegen. Dat kan via www.hvcgroep.nl of download de (gratis) HVC afval-app voor uw smartphone of tablet.

Op basis van ervaringen in andere gemeenten is inzameling eens in de vier weken voldoende voor een gemiddeld huishouden. Om het volume van het afval kleiner te maken, kunt u plastic flesjes samenpersen en lege drinkpakken plat maken. Indien u het afval echt niet kwijt kunt, laat het ons dan weten zodat we een oplossing kunnen zoeken. Ook kunt u tussendoor het plastic afval naar het afvalbrengstation in Beverwijk op BUKO Bedrijvenpark 1 (BUKO terrein) of Velsen brengen op de Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid.

Als u vindt dat u echt te weinig ruimte hebt voor de nieuwe rolcontainer (u heeft geen voortuin en uw achtertuin heeft geen achterom), kunt u dit melden bij de gemeente. U kunt dan een email sturen naar beterafvalscheiden@heemskerk.nl of bellen, 14 0251. Wij overleggen dan met HVC of er een andere oplossing mogelijk is.

Bijna iedereen in Heemskerk krijgt in principe een plasticbak. We zijn nu voorbereidingen aan het treffen voor de uitrol. Bovenaan deze pagina vindt u de informatie per wijk. Iedereen die een nieuwe bak krijgt, krijgt hierover een week van tevoren een brief met de informatie over de dag van levering en het nieuwe inzamelschema. Als u vindt dat uw situatie aanleiding geeft tot een uitzondering kunt u dit melden bij de gemeente. U kunt dan een email sturen naar beterafvalscheiden@heemskerk.nl of bellen, 14 0251.

U kunt uw bak schoon houden door het plastic afval (zoals sap- en zuivelpakken) niet los in de bak te doen, maar in een pedaalemmerzak. Dit voorkomt tevens stankoverlast.

U kunt contact opnemen met ons. Wij bekijken dan of u een rolcontainer kunt krijgen en wanneer.

De plasticbak wordt eens in de vier weken geleegd.

Ja, chipszakken mogen tegenwoordig bij het pbd (plastic, blik en drinkpakken). Let wel op: een chipskoker mag dat niet.

Lege drinkpakken en blik kunnen heel goed worden gescheiden en hergebruikt. HVC heeft nu de mogelijkheid om ook de lege pakken en het blik te scheiden. Lege pakken worden gescheiden in papier, plastic korrels en granulaat voor aluminium. Hiervan worden bijvoorbeeld weer pannen, kranten en plastic flesjes gemaakt. Het blik is grondstof voor producten als blikjes, fietsen en treinstellen.

De plasticbak is alleen bedoeld voor huishoudens. Bedrijven die plastic, blik en lege drinkpakken apart willen inzamelen, moeten dit zelf regelen met een commerciële inzamelaar.

Nee, u mag de rolcontainer in principe niet weigeren. Het nieuwe inzamelsysteem is erop gericht dat huishoudelijk afval beter wordt gescheiden waardoor waardevolle grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Zij vormen grondstoffen voor nieuwe producten. Als u vindt dat uw situatie aanleiding geeft tot een uitzondering kunt u dit melden bij de gemeente. U kunt dan een email sturen naar beterafvalscheiden@heemskerk.nl of bellen, 14 0251.

Extra vragen

De grijze restafval bakken zijn van teveel verschillende leeftijden, het overgrote deel is afgeschreven. De papierbak moet te onderscheiden zijn, dus deze heeft een blauwe deksel. Het vervangen van de grijze deksels voor blauwe deksels is een tijdrovende en daardoor duurdere optie dan nieuwe bakken uit te zetten. 

De gemeenteraad bepaalt de hoogte van de afvalstoffenheffing. Als er goed gescheiden wordt, gaan de opbrengsten van de waardevolle stromen plastic, blik en lege drinkpakken, papier, karton en glas omhoog. De kosten voor het verwerken van restafval gaan tegelijkertijd omlaag. Bij goede scheiding kan de gemeenteraad besluiten de afvalstoffenheffing niet te laten stijgen.

U kunt contact opnemen met de gemeente Heemskerk via 14 0251 of via post@heemskerk.nl.

Bij HVC kunt u online een nieuwe afvalpas aanvragen. Dit kost € 7,50 en kan via iDeal worden betaald. Na betaling heeft u de pas binnen 5 werkdagen in huis.