Afval scheiden in Heemskerk

Voor het inzamelen van afval maken we verschil tussen laag- en hoogbouwwoningen.

U woont in een laagbouwwoning. Of een grondgebonden woning met tuin:

De laagbouwwoningen hebben aan huis een:

 1. Oranje bak voor verpakkingen van plastic, blik en drankkartons (PBD). HVC haalt deze grondstoffen 1x per 4 weken op.
 2. Blauwe bak voor oud papier en karton (OPK). HVC zamelt deze grondstoffen 1x per 4 weken in.
 3. Groene bak voor bioafval. HVC haalt deze grondstoffen 1x per 2 weken op.

Met de afvalpas kunt u gebruik maken van een ondergrondse container voor restafval. Deze staat op maximaal 250 meter van de woning.

Uitzonderingen voor sommige bewoners

 • In het duingebied, Meerestein en Sandenburg en op een paar andere plekken binnen Heemskerk. Deze bewoners houden hun restafval container. HVC haalt het restafval 1x per 4 weken op.
 • In de wijken Waterakkers en Broekpolder. In die wijken zamelen we afval alleen via een ondergrondse container in. Hier maken we een andere verdeling van de afvalsoorten voor deze containers.

U woont in een hoogbouwwoning. Of een appartement:

Dan heeft u een aansluiting op een ondergrondse container voor restafval. In de buurt van uw woning staan op een paar plekken ook:

 • PBD: plastic, blik en drinkkartons.
 • OPK: oud papier en karton.
 • Glascontainers.

De ondergrondse containers voor OPK en glas zijn openbaar. Op een paar plekken zijn de PBD-containers afgesloten met een pasjessysteem. Zo voorkomen we dat er afval in belandt dat er niet in thuishoort.

Meer informatie over afval scheiden per gebied

U kunt gebruik maken van de restafvalcontainer als u:

 • Binnen 250 meter van de container woont.
 • Geen rolcontainer heeft voor fijn huishoudelijk restafval.

Ondergrondse containers te gebruiken met een pas

De containers voor restafval hebben een toegangssysteem. U kunt uw afval weggooien in de container waar uw afvalpas aan is gekoppeld. Ook de ondergrondse containers voor bioafval en enkele containers voor PBD hebben een toegangssysteem. Heeft u vragen over het gebruik van de afvalpas? Neem dan contact op met de Klantenservice van HVC via 0800 0700.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Neem contact met ons op via beterafvalscheiden@heemskerk.nl

Bij HVC vraagt u online een nieuwe afvalpas aan. Dit kost € 7,50 en u betaalt via iDeal. Na betaling heeft u de pas binnen 5 werkdagen in huis.

Door afval goed te scheiden, blijft beter afval van goede kwaliteit over. Meer waardevolle grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Ook wordt verwerken van restafval steeds duurder. Door goed afval te scheiden, houden we de kosten onder controle.

Ja, afval scheiden is verplicht. Het doel is om het aantal kilo restafval te verminderen naar 100 kilo per persoon per jaar.

In Heemskerk zitten de inwoners nu gemiddeld op 179 kilo per persoon. Het is daarom belangrijk dat u thuis uw plastic verpakkingen, blik, lege drinkpakken, bioafval, papier en glas apart houdt.

HVC zamelt het huishoudelijk afval en grondstoffen in binnen Heemskerk. Op de afvalkalender van HVC ziet u de inzameldagen of gebruik de app.

Voor vragen over waar of wanneer uw afval wordt ingezameld kunt u terecht bij de klantenservice van HVC via 08000700 op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur.

U kunt in de HVC app of de digitale kaart alle containerlocaties bekijken dichtbij uw adres. Heeft u hulp nodig? Dan kunt u terecht bij de klantenservice van HVC via 0800 0700 op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur.

Restafval

De ondergrondse containers worden zo vaak als nodig geleegd. Zodat u altijd uw restafval kwijt kunt.

 • U heeft toegang tot een ondergrondse container die het dichtste bij uw woning is. Deze ondergrondse container opent u met uw afvalpas.
 • U kunt uw afval ook kwijt in een andere ondergrondse container in uw wijk. Zo heeft u altijd de mogelijkheid om uw afval kwijt te kunnen. Ook als de ondergrondse container het dichts bij uw woning tijdelijk buiten gebruik is.

Treft u een volle of defecte ondergrondse container aan? Bel dan naar HVC (via 0800 0700) zodat 1 van de chauffeurs hem zo snel mogelijk kan legen. Of dat deze gerepareerd wordt door een HVC-monteur.

Gooi uw restafvalzak in de andere ondergrondse container in de buurt waar uw pas op werkt. Of neem de zak weer mee naar huis. Zo blijft het netjes op straat.

Maximaal 250 meter.

Op de website van HVC vindt u welk afval in de ondergrondse container voor restafval mag.

Hoe zit het nou met etensresten, mosselschelpen, lege tubes van mayonaise of tandpasta en lege pakken van soep? We hebben zoveel verschillende soorten afval dat het wel eens duizelt welk afval nou in welke bak of zak thuishoort.

HVC geeft veel informatie over afval scheiden, zoals wat in welke bak mag. U kunt ook in de (gratis) HVC app kijken in de afvalwijzer.

Het openen en dichtdoen van de ondergrondse container voor restafval maakt wat geluid. Op de container (onder het handvat) is rubber bevestigd. Zodat het geluid zoveel mogelijk beperkt blijft. We krijgen vrijwel geen klachten over geluidsoverlast.

De container zit onder de grond. Hier is het een aantal graden kouder dan boven de grond. Dit gaat de ontwikkeling van vieze geur tegen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op een goede wijze met de inzamelvoorziening om te gaan. Dus sluit uw vuilniszak goed af.

Bij normaal gebruik ontstaat er nauwelijks tot geen stank. Gebeurt dit toch? Bel ons. Zodat we maatregelen gaan nemen. Ook hebben we een dubbelschalige container. Dit noemen we ook wel een trommel. Hierdoor is er geen ‘open’ verbinding tussen het gestorte afval en de buitenlucht.

Nee, dat is financieel niet haalbaar. De burgemeester en wethouders hebben uitgangspunten vastgesteld voor het plaatsen van de ondergrondse containers. Een van de uitgangspunten is dat er rekening wordt gehouden met de loopafstand voor bewoners naar de ondergrondse container. De maximale loopafstand is 250 meter.

Bioafval

Bij bioafval mag al het groente-, fruit-, tuinafval en etensresten. 

Bioafval wordt, zoals u gewend bent, eens per 2 weken ingezameld.

Extra of andere bakken

Ja, dat kan. Uw bak van 140 liter voor bioafval ruilen we gratis om voor een grotere van 240 liter. Een extra bak voor (240 liter) geven we gratis als uw tuinoppervlakte 600 m2 of groter is. Hiervoor moet wel een uittreksel van het kadaster worden gemaild. Of toegestuurd waarop de tuinoppervlakte staat vermeld.

U kunt geen extra restafvalbak krijgen. Alleen bij problemen met het weggooien van incontinentiemateriaal voor volwassenen kan een extra restafvalbak een oplossing zijn. Neem hiervoor contact met ons op.

Ja, dat kan. Het is gratis om een extra afvalbak van 240 liter voor plastic, blik en pak aan te vragen. Vraag hem aan via de klantenservice van HVC, telefoon 0800 0700.

De kleine bioafvalbak (140 liter) kunt u omruilen voor een grote bak (240 liter). Dit is gratis. Maak hiervoor een afspraak via de Klantenservice van HVC. Bel 0800 0700 (gratis).

De standaard restafvalbak heeft een inhoud van 240 liter. U kunt ook kiezen voor een kleinere bak van 140 liter. Vraag deze aan via de Klantenservice van HVC. Bel 0800 0700 (gratis).

Alle inwoners krijgen in principe een plasticbak van 240 liter aan huis. Dit om het nieuwe inzamelsysteem te laten slagen. Vindt u dat u echt te weinig ruimte heeft voor de plastic bak van 240 liter? Maar wel voor een 140 liter plastic bak? Meld dit bij ons. Stuur een e-mail naar beterafvalscheiden@heemskerk.nl. Of bel 14 0251.

Oud papier en karton

HVC zamelt ook oud papier en karton in aan huis. De papierbak is op vrijwillige basis. Heeft u geen papierbak? Maar wilt u deze wel hebben? Vraag hem gratis aan via de klantenservice van HVC. Of bel 0800 0700.

Plastic afval, blik en lege pakken

Met een rolcontainer aan huis voor plastic verpakkingen, blik en lege drinkpakken van sap, saus en zuivel is het makkelijker om dit afval te scheiden.

Dit is een grijze rolcontainer met een oranje deksel. De inhoud is 240 liter.

U kunt de plasticbak op dezelfde plaats neerzetten als de bakken voor bio- en restafval.

Lees meer op de site van HVC.

Nee. Want in Heemskerk zamelen we geen zakken in langs de weg.

1 x per 4 weken. Bekijk de afvalkalender van HVC voor de inzameldag. Of download de gratis HVC afval-app voor uw smartphone of tablet:

Vindt u dat u echt te weinig ruimte heeft voor de nieuwe rolcontainer? En u heeft geen voortuin en uw achtertuin heeft geen achterom? Dan kunt u dit melden bij ons. Stuur een e-mail naar beterafvalscheiden@heemskerk.nl. Of bel 14 0251. Wij overleggen dan met HVC of er misschien een andere oplossing is.

U kunt uw bak schoon houden door het plastic afval niet los in de bak te doen. Zoals sap- en zuivelpakken in een pedaalemmerzak. Dit houdt ook stankoverlast tegen.

Ja dat mag. Let wel op: een chipskoker mag dat niet. Die hoort in de restafvalbak.

Lege drinkpakken en blik kunnen heel goed worden gescheiden en hergebruikt. HVC kan ook de lege pakken en het blik van elkaar scheiden.

Lege pakken scheiden we in papier, plastic korrels en granulaat voor aluminium. Hiervan maken we bijvoorbeeld weer pannen, kranten en plastic flesjes. Het blik is grondstof voor producten als blikjes, fietsen en treinstellen.

De plasticbak is alleen bedoeld voor huishoudens. Bedrijven die plastic, blik en lege drinkpakken apart willen inzamelen, moeten dit zelf regelen met een commerciële inzamelaar.

Nee, u mag de rolcontainer niet weigeren. Het nieuwe inzamelsysteem zorgt ervoor dat we ons afval beter kunnen scheiden. Waardoor waardevolle materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.

Zij vormen grondstoffen voor nieuwe producten. Vindt u dat uw situatie een uitzondering is? Meld dit aan ons. Stuur een mail naar beterafvalscheiden@heemskerk.nl. Of bel 14 0251.

Extra vragen

De gemeenteraad bepaalt de hoogte van de afvalstoffenheffing. Wordt er goed gescheiden? Dan gaan de opbrengsten van de waardevolle stromen plastic, blik en lege drinkpakken, papier, karton en glas omhoog.

De kosten voor het verwerken van restafval gaan tegelijkertijd omlaag. Bij goede scheiding kan de gemeenteraad besluiten de afvalstoffenheffing niet te laten stijgen.

Neem contact met ons op via 14 0251. Of mail post@heemskerk.nl.