Afval scheiden binnen de bebouwde kom

Inwoners van Heemskerk hebben een oranje bak voor plastic verpakkingen, blik en drankkartons (PBD) aan huis. En als u dat wilt, ook een bak voor oud papier en karton (OPK). Met de afvalpas maakt u gebruik van de ondergrondse container voor restafval in de buurt. Zo moedigen wij het afval scheiden en het hergebruik van afval aan. En is er minder restafval.

Ondergrondse containers voor restafval

Uw restafval brengt u naar een ondergrondse container in uw buurt. Dat kan 7 dagen per week. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u overhoudt. En hoe minder vaak u naar de ondergrondse container hoeft te gaan. Bekijk uw dichtsbijzijnde afvalbak via HVC.

Geen containerlocaties in uw buurt?

In sommige delen van Heemskerk blijft de restafvalbak aan huis staan. Zoals in het duingebied en sommige kleine buurten. Naast de groene, oranje en de optionele blauwe bak. Anders is de loopafstand te ver. Het restafval zamelen we 1x per 4 weken in. Net als de oranje en blauwe bak. De groene bak zamelen we 1x per 2 weken in.

Vragen?

Meer informatie en een FAQ vindt u bij 'Afval scheiden in Heemskerk'. Heeft u vragen? Mail uw vraag naar beterafvalscheiden@heemskerk.nl. Of bel 14 0251.