Afbeelding de Velst

De Velst

 • Locatie: De Velst, Heemskerk (grofweg tussen Baandert, Maerelaan en Zevenhoeven)
 • Aantal woningen/voorzieningen: 235 woningen

Korte beschrijving en historie van het plan

In het plangebied De Velst komen nieuwe woningen en voorzieningen. De gemeenteraad stelde het stedenbouwkundig plan in juni 2022 vast. In het plan is ruimte voor nieuwe woongebouwen, extra lagen op de bestaande flats (‘optoppen’), een woon-zorgcluster en een nieuw schoolgebouw. Met volop aandacht voor groen en spelen.

De projectlocaties in het stedenbouwkundig plan werken we verder uit samen met omwonenden en bewoners van De Velst. Het bestemmingsplan voor locatie D & F is in december 2023 vastgesteld. Voor deze locaties starten we in 2024 met een tenderprocedure. Bij deze procedure selecteren we de beste ontwikkelaar op basis van specifieke criteria.

Participatie

De afgelopen jaren werkten we samen met inwoners van De Velst in een klankbordgroep. Deze gemotiveerde groep bewoners vertegenwoordigden hun flat, straat of centrum. De deelnemers gaven aan wat voor hen belangrijk is. Voor de meesten is dat het behouden van de groene omgeving, genoeg parkeergelegenheid, woongenot en veiligheid. De klankbordgroep leverde een belangrijke bijdrage aan de vorming van het stedenbouwkundig plan. Naast de klankbordgroep zijn er 3 werkgroepen ingericht. Ieder met een eigen thema: spelen & groen, onderzoeken en veiligheid.

Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, start een nieuwe fase. Daar past een andere vorm van participatie bij. In de vervolgfase bundelen we de werkgroepen tot 1 werkgroep openbare ruimte.

Bij het maken van de plannen houden we rekening met:

 • Voldoende nieuwe woningen.
 • Behouden en versterken van het groene karakter.
 • Toevoegen en verbeteren van voorzieningen.
 • Wonen voor verschillende doelgroepen, leeftijden en inkomens.

Planning

 • Q4 2023: Bestemmingsplan vastgesteld.
 • Q1 2024: Start voorbereiding tenderprocedure locatie D & F.
 • Q2 – Q3 2024: Tenderprocedure locatie D & F.
 • Q1 2025: Start bouw locatie F.
 • Start locatie D is afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad over het Integraal Huisvestingsplan (IHP).
 • 2024-2027: Uitwerken en realisatie locatie E1 en E2.
 • 2025 – 2032: Uitwerken en realisatie locatie A, B en C.

Contactpersoon

Lennart Schuijt, projectleider

E-mail: develst@heemskerk.nl
Telefoon: 14 0251

Meer informatie

Op 14 december 2023 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan De Velst vast. Het bestemmingsplan kon u daarna 6 weken bekijken. Was u het niet eens met de plannen? U kon in die periode in beroep gaan. Er is geen beroep ingediend. Daarmee staat het bestemmingsplan vast. Dit betekent dat we de verdere ontwikkeling kunnen voorbereiden! Het gaat daarbij om:

 • De bouw van de nieuwe school.
 • De appartementen op locatie D.
 • Het appartementengebouw op locatie F.

We onderzoeken nu op welke manier we de woningbouwlocaties in de markt kunnen zetten, zodat we deze kunnen ontwikkelen. We verwachten dat dit voor de zomervakantie 2024 duidelijk is. Daarna werken we de plannen verder uit. Hierbij betrekken we de buurt.

Benieuwd naar het stedenbouwkundig plan? Lees hier online meer over. Bijlage 1 is te groot om online te plaatsen. U kunt het document opvragen door te mailen naar develst@heemskerk.nl. U krijgt dan een downloadlink van ons.

We planten nieuwe bomen (waaronder eetbare soorten), stukken bosplantsoen en nieuwe struiken. Van de nieuwe beplating is 75% inheems (planten die hier van nature voorkomen). Dit past goed bij de omgeving. Het ontwerp sluit aan bij de sfeer van het bestaande park. De geplande inrichting vergroot de biodiversiteit in het gebied. De bloei en "besdracht" van de nieuwe bomen en beplanting zijn gunstig voor de leefomstandigheden van vogels en insecten. Ook planten we bomen met eetbare "vruchten", zoals een tamme kastanje en een walnootboom.

De afwisselende bloeitijden van de nieuwe bomen en beplanting, de verschillende herfstkleuren en een aantal nieuwe wintergroene soorten zorgen voor een afwisselend beeld gedurende het gehele jaar. Bekijk het schetsontwerp (png, 761 KB).

 • 2023 - Nieuwsbrief (pdf, 3 MB). Voor deze nieuwsbrief: 
  • Gingen we op bezoek bij enthousiaste bewoners van De Velst.
  • Spraken we met de directeur van Heliomare én de directeur van basisschool De Zevenhoeven.
  • Zetten we de mijlpalen van De Velst op een rij.