Bijzondere bijstand

2 personen achter een computer

Via de bijzondere bijstand vergoeden wij noodzakelijke extra kosten. Die u zelf niet kunt betalen. Dit zijn kosten die bovenop uw gewone uitgaven komen. Zoals eten, drinken, huur en kleding. 

Bijzondere bijstand is vaak een vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage. Of een deel van de totale kosten. Wij beoordelen of het echt om noodzakelijke extra kosten gaat.

De bijzondere bijstand is voor iedereen met een minimuminkomen. Is uw inkomen iets hoger dan de bijstandsnorm? Dan heeft u misschien ook recht op gedeeltelijke vergoeding. Lees waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen.

Doe een aanvraag (DigiD) Geef een wijziging door

Voorwaarden

 • U maakt extra noodzakelijke kosten die u niet kunt betalen van uw bijstandsuitkering. Of een ander inkomen op het sociaal minimum. Tot 150% van de bijstandsnorm.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in de gemeente Heemskerk.
 • U heeft geen recht op een voorliggende voorziening.

Welke documenten heeft u nodig voor de aanvraag?

 • Uw DigiD.
 • Een geldig paspoort en/of identiteitskaart.
 • Alle bankafschriften van de afgelopen maand met saldo.
 • Een offerte of aankoopbewijs van wat u aanvraagt.

 • Uw DigiD.
 • Een geldig paspoort en/of identiteitskaart.
 • Alle bankafschriften van de afgelopen maand met saldo.
 • Een offerte of aankoopbewijs van wat u aanvraagt.
 • Specificatie inkomsten.
 • De spaarrekening(en) en waardepapieren.
 • Alle bewijsstukken van schulden/afbetalingsregelingen.
 • De beschikking van de Belastingdienst in verband met de heffingskorting en toeslagen.
 • Nota van de maandelijkse kosten bewindvoering en mentorschap.
 • Polisblad van de zorgverzekering.
 • Huurspecificatie.
 • Uitspraak van de rechtbank.