Studietoeslag

Groepje mensen aan tafel met microfoon

Studietoeslag is voor scholieren of studenten die door hun ziekte of beperking naast hun studie geen geld kunnen verdienen.

Vraag studietoeslag aan

Voorwaarden

  • U woont in Heemskerk.
  • U volgt een studie.
  • U ontvangt studiefinanciering via de Wet Studiefinanciering (WSF).
  • Of een basistoelage via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten (WTOS).
  • U krijgt geen uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong 2015).
  • U kunt door uw ziekte of beperking geen inkomen naast uw studie verdienen.

Welke documenten heeft u nodig voor de aanvraag?

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Een ID-kaart of paspoort.
  • Een kopie studiefinanciering of tegemoetkoming volgens de WTOS.
  • Informatie over waardoor u niet naast uw studie kunt bijverdienen.
  • Wij kunnen een medisch advies vragen over uw situatie. Alleen als dat nodig is.

Bedrag en betaling

Bekijk de hoogte van de studietoeslag. Het bedrag krijgt u elke maand. Voldoet u niet meer aan de voorwaarden? Dan stopt de studietoeslag.