Afval scheiden in Heemskerk

Heemskerk stapt komende maanden stap voor stap over op een andere manier van afvalinzamelen. Inwoners van Heemskerk krijgen een oranje bak voor verpakkingen van plastic, blik en drankkartons (PBD). En als u dat wilt, ook een bak voor oud papier en karton (OPK). De grijze bak voor restafval verdwijnt en u brengt uw restafval naar een ondergrondse container in de buurt. Met deze wijziging wil de gemeente Heemskerk het afval scheiden en hergebruik van afval bevorderen en het ontstaan van restafval zoveel mogelijk beperken.

Meer informatie over afval scheiden per wijk

Inwoners Zuidbroek Oosterwijk zijn al begonnen

Sinds vorig jaar zijn inwoners van Zuidbroek Oosterwijk al begonnen met afval scheiden. Zij hebben aan huis een oranje bak voor plastic, blik en drinkpakken en deze wordt goed gebruikt. De volgende stap, plaatsing van ondergrondse containers voor restafval, is in voorbereiding. 

Als die geplaatst zijn gaan de bewoners het restafval wegbrengen naar een ondergrondse container in de wijk. De grijze rolcontainers worden ingenomen, zodat er weer twee bakken overblijven: een voor groente-, fruit- en tuinafval en een voor plastic, blik en drinkpakken. Inwoners van Zuidbroek Oosterwijk ontvangen op tijd alle informatie over het gebruik van de ondergrondse containers. Binnenkort worden de nieuwe ondergrondse voor restafval geplaatst. Deze containerlocaties zijn gecommuniceerd met de bewoners tijdens een inloopbijeenkomst op 29 januari 2019 en daarna zijn de locaties in concept door het college vastgesteld, waarna bewoners hun zienswijze op de locaties hebben kunnen indienen. In deze Nota van Antwoord (pdf, 499 KB) zijn de ingediende zienswijzen van een reactie voorzien.

De rest van Heemskerk volgt

Na de zomer wordt ook een start gemaakt in andere delen van Heemskerk. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De bedoeling is om wijk voor wijk en buurt voor buurt over te stappen op de nieuwe manier van afval inzamelen. Naar verwachting is heel Heemskerk voor de zomer van 2020 over. Zodra de planning bekend is gaan de gemeente Heemskerk en HVC met de inwoners in gesprek over de containerlocaties en de aanpassing in de afvalinzameling.

Afsluiten bestaande ondergrondse containers met een pas

Alle oude ondergrondse containers in Heemskerk zijn vervangen door nieuwe exemplaren. De nieuwe containers beschikken over een toegangssysteem. Dit toegangssysteem is binnenkort actief. We beginnen met afsluiten in Zuidbroek Oosterwijk en aansluitend volgen stuk voor stuk de overige wijken in Heemskerk. Hier vindt u meer informatie over het sluiten van de ondergrondse restafvalcontainers.

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag en/of antwoord er niet tussen? Dan kunt u met ons contact opnemen via

Restafval

Gft en etensresten

Extra of andere bakken

Oud papier en karton

Plastic afval, blik en lege pakken

Extra vragen