Afval scheiden in Heemskerk

Voor het inzamelen van afval maken wij onderscheid tussen laag- en hoogbouwwoningen.

U woont in een laagbouwwoning (grondgebonden woning met tuin):

De laagbouwwoningen hebben aan huis een:

  1. Oranje bak voor verpakkingen van plastic, blik en drankkartons (PBD). HVC haalt deze grondstoffen 1x per 4 weken op. 
  2. Blauwe bak voor oud papier en karton (OPK). HVC zamelt deze grondstoffen 1x per 4 weken in.
  3. Groene bak voor bio-afval. HVC haalt deze grondstoffen 1x per 2 weken op.

Met de afvalpas kunnen bewoners gebruik maken van een ondergrondse container voor restafval, deze staat op maximaal 250 meter van de woning.

Uitzonderingen:

  • Bewoners in het duingebied, MeeresteinSandenburg en op een paar andere plekken binnen Heemskerk. Deze bewoners houden hun restafval container. De restafvalcontainer wordt 1x per 4 weken ingezameld.
  • De wijken Waterakkers en Broekpolder. In die wijken wordt afval alleen via een ondergrondse container ingezameld. Hier wordt een andere verdeling van de afvalsoorten voor deze containers gemaakt.

U woont in een hoogbouwwoning (appartement):

Dan heeft u een aansluiting op een ondergrondse container voor restafval. In de buurt van uw woning staan op enkele plekken ook PBD (plastic, blik en drinkkartons), OPK (oud papier en karton) en glascontainers.

De ondergrondse containers voor OPK en glas zijn openbaar, op enkele plekken zijn de PBD containers afgesloten met een pasjes systeem. Zo voorkomen wij dat er afval in belandt dat er niet in thuishoort. Met deze verandering wil de gemeente Heemskerk het afval scheiden en het opnieuw gebruiken van afval verbeteren. Ook hopen we het restafval te verminderen.

Meer informatie over afval scheiden per gebied

Bewoners kunnen gebruik maken van de restafval container als zij:

  • Binnen 250 meter van de container wonen.
  • Geen rolcontainer hebben voor fijn huishoudelijk restafval.

Ondergrondse containers te gebruiken met een pas

De containers voor restafval hebben een toegangssysteem. U kunt uw afval weggooien in de container waar uw afvalpas aan is gekoppeld. De ondergrondse containers voor bio-afval en enkele containers voor PBD worden in 2022 ook voorzien van een toegangssysteem. Heeft u vragen over het gebruik van de afvalpas? Neem dan contact op met de Klantenservice van HVC via 0800-0700.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag en/of antwoord er niet tussen? Dan kunt u met ons contact opnemen via beterafvalscheiden@heemskerk.nl

Restafval

Bioafval

Extra of andere bakken

Oud papier en karton

Plastic afval, blik en lege pakken

Extra vragen