Leefbaarheid Europaplein

Omwonenden en ondernemers van het Europaplein geven al enkele jaren aan minder tevreden te zijn over hun omgeving. Ze hebben last van bijvoorbeeld zwerfafval, geluidsoverlast en voelen zich soms onveilig. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat iedereen straks weer met plezier woont, werkt en winkelt op het Europaplein. Op deze pagina houden we u op de hoogte hoe we dit doen.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze nieuwsbrief of de BouwApp

In de nieuwsbrief van november 2023 (pdf, 1 MB) leest u de laatste ontwikkelingen. Alle ontwikkelingen op de voet volgen? Dat kan via de BouwApp. Hier houden we u direct op de hoogte van de werkzaamheden. Ook kunt u gemakkelijk contact opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. U kunt de app ook downloaden voor Android en Apple. Zoek in de BouwApp naar 'Inrichting Europaplein' en klik op volgen.

Partnerbrede bijeenkomst Europaplein

“De echte waarde zit ‘m in elkaar kennen. Elkaar weten te vinden.” 

Woensdag 6 december kwamen op initiatief van gemeente Heemskerk zo’n 30 professionals van de Heemskerkse en Beverwijkse gemeenten, politie, boa, vastgoedeigenaren en (welzijns)organisaties bijeen om de samenwerking rond het Europaplein verder vorm te geven.

De Heemskerkse burgemeester Alexander Luijten benadrukte, mede namens burgemeester Martijn Smit, de noodzaak van een integrale aanpak op het grensgebied tussen beide gemeenten. Verschillende disciplines (sociaal/fysiek/handhaving) die vanuit beide gemeenten samenwerken om tot duurzame oplossingen te komen. “Het doel is om ervoor te zorgen dat deze aanpak niet slechts een plan op papier wordt dat in de la belandt. Maar een plan dat daadwerkelijk uitgevoerd wordt. En we moeten ons beseffen dat een snelle oplossing voor de veiligheidskwesties rondom het Europaplein niet haalbaar is.”

Daarna nam programmamanager Veilige en Leefbare wijken, Aaron Konijn, de aanwezigen mee in de laatste (cijfermatige) ontwikkelingen in de wijk. Korper ICT, vertegenwoordigd door Benjamin Korper, presenteerde een experimentele testfase van het dashboard dat gemeente Heemskerk heeft laten ontwikkelen. Hiermee worden voortaan alle politiemutaties van geregistreerde misdrijven en vormen van overlast geautomatiseerd in een overzicht weergegeven. En kunnen wijken en gemeenten onderling vergeleken worden. Deze datagerichte aanpak is belangrijk bij het begrijpen en aanpakken van veiligheidskwesties, maar ook voor het “meten” van de effectiviteit van onze aanpak. “Maar”, benadrukte Aaron, “De echte waarde zit ‘m in de combinatie met elkaar kennen. Elkaar weten te vinden. En kennis en informatie uitwisselen.” 

Als laatste nam procesbegeleider Publiek-Private Samenwerking, Fons Sijnesael, van Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland het woord. Fons belichtte het 'Platform Veilig Ondernemen', waar veiligheidsverbeteringen worden besproken. Hij legde de werkwijze uit en benadrukte het belang van het 'Keurmerk Veilig Ondernemen' (KVO) als een samenwerkingsvorm.

Hierna gingen aanwezigen in 3 groepen uiteen. Toekomstdromen over de aanpak voor de jeugd, een KVO voor het gehele winkelgebied en de toekomst en optimaal benutten van het Wijkpunt werden met elkaar besproken. 

De bijeenkomst vormde een mooie basis voor een gezamenlijke aanpak. We zijn ervan overtuigd dat, hoewel de oplossing niet direct voorhanden is, we met deze aanpak en de inzet van het Dashboard concrete stappen gaan zetten richting een veiliger en leefbaarder Europaplein. Samenwerking, begrip en het delen van verantwoordelijkheden vormen de sleutel tot succes in deze uitdagende taak.

Dit vinden de bewoners

In het voorjaar van 2022 hebben beide gemeenten een gezamenlijk projectleider Europaplein aangesteld. De projectleider heeft 4 bewonersavonden georganiseerd in Heemskerk en Beverwijk. Tijdens de bijeenkomsten hebben de bewoners aangegeven waar zij last van hebben, wat er beter kan en hoe hun ideale Europaplein eruit ziet. De meest genoemde thema’s zijn:

 • Het zwerfafval en het grofvuil naast de containers;
 • Geluidsoverlast door grote groepen mensen op straat, zowel overdag als ’s nachts;
 • Scooters en fietsers die hard over de stoep of langs de winkels rijden;
 • Overlast/onveiligheid bij de onderdoorgang Nouwelandflat.

De bewoners gaven tijdens de bewonersbijeenkomsten ook aan waarom zij prettig wonen op het Europaplein:

 • Het goede contact met de buren;
 • De nabijheid van winkels en recreatiemogelijkheden;
 • De ontmoetingsplekken, zoals het Wijkpunt en De Stut.

Deze uitkomsten van de bewonersbijeenkomsten zijn voor de gemeenten het uitgangspunt voor het aanbrengen van verbeteringen.

Dit pakken we als eerste aan

We hebben samen met gemeente Beverwijk besloten dat we:

 • Beter schoonmaken en het grofvuil vaker ophalen;
 • Onderzoeken of de verlichting onder de luifels beter kan;
 • De handhavers (boa’s) vaker een ronde laten maken;
 • Regelmatig praten met ondernemers, moskeeën, basisschool De Vlinder en de jongeren op het Europaplein over mogelijke verbeteringen van de buurt;
 • Indien nodig en mogelijk, tijdelijk cameratoezicht inzetten;
 • Als het mogelijk is obstakels plaatsen op de stoep om fietsers en scooters te weren;
 • Een proef doen met tijdelijke afsluiting van onderdoorgang Nouwelandflat.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Mail dan naar post@heemskerk.nl