Kindpakket

Illustratie man met kind

Ouders met minder geld kunnen gebruik maken van het Kindpakket. Hiermee kan uw kind gewoon meedoen op school en in de vrije tijd. Vraag geld aan voor bijvoorbeeld een fiets, computer of schoolkamp via onderstaande knop.

Aanvragen voor sport of culturele activiteiten gaan sinds juni 2023 via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hiervoor neemt u contact op met een intermediair (tussenpersoon). Zoals het Serviceplein.

Doe een aanvraag (DigiD) Geef een wijziging door

Voorwaarden

 • U bent ouder(s) en verzorgers met een kind(eren) tot 18 jaar.
 • Uw inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm. Voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur is dit 120%. 
 • Uw inkomen is hoger dan 110% van de bijstandsnorm én u krijgt hulp op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening(Wgs) of de Wet Sanering natuurlijke personen (WSNP).
 • U maakt kosten voor maatschappelijk, sportieve en culturele activiteiten van uw kind.
 • U staat ingeschreven in de gemeente Heemskerk.

Welke documenten heeft u nodig voor de aanvraag?

 • Uw DigiD.
 • Een geldig paspoort en/of identiteitskaart.
 • Alle bankafschriften van de afgelopen maand met saldo.
 • Een offerte of aankoopbewijs van wat u aanvraagt.

Let op: de aanmelding voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur volgt via een intermediair (tussenpersoon). Zoals het Serviceplein. Dit zijn aanvragen voor bijvoorbeeld muziekles, zwemles, voetbal of een andere sport en culturele activiteiten.

 • Uw DigiD.
 • Een geldig paspoort en/of identiteitskaart.
 • Alle bankafschriften van de afgelopen maand met saldo.
 • Een offerte of aankoopbewijs van wat u aanvraagt.
 • Specificatie inkomsten.
 • De spaarrekening(en) en waardepapieren.
 • Alle bewijsstukken van schulden/afbetalingsregelingen.
 • De beschikking van de Belastingdienst in verband met de heffingskorting en toeslagen.

Let op: de aanmelding voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur volgt via een intermediair (tussenpersoon). Zoals het Serviceplein. Dit zijn aanvragen voor bijvoorbeeld muziekles, zwemles, voetbal of een andere sport en culturele activiteiten.

Alle regelingen voor kinderen op een rij:

Sinds juni 2023 zijn we aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt contributie of lesgeld voor kinderen en jongeren. De betaling van de contributie of spullen die nodig zijn gaat direct naar de sportclub, culturele instelling of winkel. U krijgt zelf geen geld. De inkomensgrens voor het jeugdfonds is 120% van de bijstandsnorm.

Heeft u een kind zonder zwemdiploma? Of wil uw kind graag bij een sportclub? Uw kind kan aangemeld worden door een intermediair (tussenpersoon) voor sportlessen. Dit loopt via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Een tussenpersoon is bijvoorbeeld het Serviceplein in het gemeentehuis.

Heeft u een kind jonger dan 18 jaar? Uw kind kan aangemeld worden door een intermediair (tussenpersoon) voor culturele activiteiten. Dit loopt via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Een tussenpersoon is bijvoorbeeld het Serviceplein in het gemeentehuis.

Zit uw kind al op de basisschool of het voortgezet onderwijs? Via de bijzondere bijstand vraagt u een bijdrage voor onder andere:

 • Schoolkosten. 
 • Abonnementen op kranten en tijdschriften. 
 • Museumkaart.
 • NS kortingskaart.
 • Overige lidmaatschappen naast sport en cultuur.

Is uw kind tussen de 9 en 17 jaar? Uw kind kan in aanmerking komen voor een vergoeding. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een computer. En andere spullen die uw kind voor de computer nodig heeft. Vraag dit aan via de bijzondere bijstand.

Is uw kind tussen de 6 en 17 jaar? Vraag een bijdrage voor het kopen van een fiets aan via de bijzondere bijstand.

Voorgelezen worden en zelf lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Is uw kind 17 jaar of jonger? Dan is het lidmaatschap van de Heemskerkse bibliotheek gratis. Aanvragen kan online bij de bibliotheek

Ontvangt u een voedselpakket van de Voedselbank? Dan krijgt uw kind automatisch een verjaardagsbox van Stichting Jarige Job. Andere gezinnen kunnen ook een aanvraag doen. Let op: doe dat 6 weken voor de verjaardagsdatum. Graag via een hulpverlener. Of stuur Jarige Job direct een mail via info@stichtingjarigejob.nl.

Na schooltijd en in de schoolvakanties organiseren Heemskerkse organisaties vele activiteiten. Die vinden plaats in de verschillende wijken van Heemskerk. Houd de huis-aan-huisbladen in de gaten voor de bekendmakingen. Of kijk op de volgende websites:

Landelijke regelingen voor kinderen

Kans voor mijn kind

Deze landelijke website geeft een overzicht van zorg voor ouders die moeten rondkomen met een laag inkomen.

4 Kindregelingen

Er zijn 4 kindregelingen die ouders financieel ondersteunen:

 • Kinderbijslag.
 • Kindgebonden budget.
 • Kinderopvangtoeslag.
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Kinderbijslag

Dit is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van uw kind tot 18 jaar. Hoe hoog is dit bedrag is? Dat hangt af van de leeftijd van uw kind en van waar uw kind woont.

Lees meer over Kinderbijslag

Kindgebonden budget

Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kind gebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget krijgt u? Dat hangt af van: 

 • Het aantal kinderen in uw gezin.
 • De leeftijd van uw kinderen.
 • De hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen.
 • En uw eventuele vermogen.
Belastingdienst Kindgebonden budget

Kinderopvangtoeslag

Gaat uw kind naar de kinderopvang? U kunt waarschijnlijk kinderopvang toeslag krijgen.

Belastingdienst Kinderopvangtoeslag

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Zorgt u voor kinderen onder de 12 jaar en werkt u daarnaast? Vraag de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies. De hoogte van de combinatiekorting hangt af van uw inkomen.

Vraag het aan bij de Belastingdienst