Kindpakket

Regelingen en activiteiten voor kinderen in Heemskerk

Illustratie man met kind

In Heemskerk vinden wij het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen. Ook wanneer de ouders minder geld hebben. De verzameling regelingen en bijdragen waardoor kinderen gewoon mee kunnen doen op school en in hun vrije tijd zijn ondergebracht in een zogenaamd ‘Kindpakket’. Hieronder vindt u een overzicht van alle regelingen en activiteiten.

Zwemles

Kinderen vanaf 5 jaar zonder zwemdiploma kunnen in aanmerking komen voor de vangnetregeling zwemles.

Bijzondere bijstand

Muziekonderwijs

Kinderen tot en met 17 jaar die muziekonderwijs volgen aan het Cultuurhuis Heemskerk, kunnen de helft van de kosten vergoed krijgen. 

Bijzondere bijstand

Lidmaatschappen en abonnementen

Voor kinderen op de basisschool en het voortgezet onderwijs kunt u via de minimaregelingen een bijdrage vragen voor o.a. schoolkosten, lidmaatschappen bij (sport)verenigingen, abonnementen op kranten en tijdschriften, museumkaart, zwembad, NS kortingskaart en overige ideële lidmaatschappen.

Computer

Kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de aanschaf van een computer met eventuele toebehoren.

Bijzondere bijstand

Fiets

Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar kunt u via de bijzondere bijstand een bijdrage aanvragen voor de aanschaf van een fiets.

Bijzondere bijstand

Bibliotheek

Voorgelezen worden en zelf lezen is belangrijk voor de (taal)ontwikkeling van kinderen. Voor kinderen tot en met 17 jaar is het lidmaatschap van de Heemskerkse bibliotheek gratis. Meer informatie vindt u op:

Bibliotheek IJmond Noord

Verjaardagsbox

Kinderen uit gezinnen die aangesloten zijn bij de Voedselbank krijgen automatisch een verjaardagsbox van Stichting Jarige Job. Andere gezinnen kunnen een aanvraag doen (6 weken voor de verjaardagsdatum) bij voorkeur via een hulpverlener of direct via:

Stuur een e-mail

Buurt- en vakantieactiviteiten

Na schooltijd en in de schoolvakanties worden in de verschillende wijken van Heemskerk activiteiten georganiseerd door verschillende Heemskerkse organisaties. Let hiervoor op de aankondigingen in de huis-aan-huisbladen. Of kijk op de volgende websites:

Landelijke regelingen voor kinderen

Kans voor mijn kind

Deze landelijke website geeft een overzicht van voorzieningen voor ouders die moeten rondkomen met een laag inkomen.

https://www.kansvooreenkind.nl/

Er zijn 4 kindregelingen die ouders financieel ondersteunen: kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van uw kind(eren) tot 18 jaar. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd van uw kind en van waar uw kind woont.

www.rijksoverheid.nl/kinderbijslag

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kind gebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van het aantal kinderen in uw gezin, de leeftijd van uw kinderen en de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en uw eventuele vermogen.

www.belastingdienst.nl

Kinderopvang toeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt waarschijnlijk kinderopvang toeslag krijgen.

www.belastingdienst.nl

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Zorgt u voor kinderen onder de 12 jaar en werkt u daarnaast? Dan kunt u de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies. De hoogte van de combinatiekorting hangt af van uw inkomen.

www.belastingdienst.nl