Ondernemen

Ondernemen in Heemskerk, de naam zegt het al. Voor alle mensen die zich in Heemskerk willen vestigen met een bedrijf of er een onderneming hebben, staat hier uiteenlopende informatie.

Ondernemerspeiling 2019

In het najaar van 2019 heeft I&O-Research een onderzoek gedaan onder alle 2182 ondernemers in de gemeente Heemskerk. De meeste ondernemers in Heemskerk zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente. De resultaten in Heemskerk komen overeen met de landelijke gemiddelden. In onderstaande documenten vindt u de resultaten:

Ondernemersplein

Om ondernemers goed te informeren heeft de Rijksoverheid de website www.ondernemersplein.nl gemaakt. Deze website is hét startpunt van de overheid voor ondernemers. U ziet in één oogopslag met welke regels, vergunningen en belastingen u te maken krijgt.

Subsidiemogelijkheden ondernemers in Heemskerk

Er bestaan veel subsidieregelingen voor ondernemers. Op de subsidie- en financieringswijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en op de site van het Ondernemersplein vindt u meer informatie over subsidies en financiële regelingen voor uw bedrijf.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. Nu en in de toekomst. Informatie over duurzaam ondernemen in Heemskerk:

Informatie duurzaam ondernemen

Bedrijventerreinen in Heemskerk

In Heemskerk zijn drie bedrijventerreinen met elk hun eigen karakter. Daarnaast vormen de tuinbouwgebieden Heemskerkerduin en Noorddorp het Heemskerkse 'agrarische bedrijventerrein'. 

Bekijk de bedrijventerreinen

Bedrijveninvesteringszone Heemskerk

In een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) werken winkeliers samen om hun winkelgebied te verbeteren. Ze hangen feestverlichting op, organiseren activiteiten en promoten het winkelgebied. Het centrum van Heemskerk en de Trompet zijn voorbeelden van een BIZ.

BIZ Heemskerk

IJmondiale samenwerking

De IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen vormen gezamenlijk een economische krachtige deelregio binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het programma Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) is opgezet om de economische kracht van de IJmond sterker te benutten en er focus in aan te brengen. ESIJ zet zich zo in om de economie in de regio een extra impuls te geven. De huidige focussectoren ‘innovatie en ondernemerschap’ en ‘aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt’ zijn met name gericht op de haven- en maakindustrie. ESIJ stimuleert daarbij de totstandkoming van cross overs tussen techniek en andere sectoren. Voorbeelden daarvan zijn de tuinbouwsector en de zorgsector. ESIJ geeft samen met het bedrijfsleven en omliggende gemeenten van de IJmond bovendien vorm aan een van MRA’s speerpunten: ‘Topsector Hightech Systemen & Materialen’.

Vanuit het ESIJ-programma worden projecten in genoemde sectoren ondersteund. 

Openingstijden winkels

De geldende openingstijden voor de winkels in Heemskerk zijn:

Vraag en contact

Mocht u als ondernemer een specifieke vraag hebben of u wilt iets melden dat u bezig houdt, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.